Promoting the Integration of Migrants and Refugees in and through Education

Bild: Toolkit

Projektet Promoting the Integration of Migrants and Refugees in and through Education syftar till att stötta utbildningsorganisationer och aktivister för att utveckla opinionsbildning till stöd för nyanländas rättigheter.

Education International utvecklade verktyg som ger riktlinjer för utbildare och utbildningsorganisationer för att de ska kunna skapa inkluderande utbildningsplaner för invandrare och flyktingar, samt för att skolorna ska kunna hantera mångfald och lyfta fram invandrare och flyktingar.

Verktygen kan användas för att stötta organisationer utan tidigare erfarenhet på området samt de som vill vidareutveckla sin verksamhet för invandrare och flyktingar. De kan användas på olika nivåer och bidrar till följande:

  • Förstå fenomenet invandring och tvångsförflyttning i världen och de utmaningar som det innebär för utbildningssektorn.
  • Förstå och värna om flyktingars och invandrares rättigheter som skyddas av internationell, regional och nationell lagstiftning.
  • Utveckla aktiviteter som främjar invandrares och flyktingars rättigheter på nationell och lokal nivå.
  • Utmana den negativa inställningen till invandring och flyktingar.
Typ
Document (direct evidence)
Land
Europa
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Privat finansiering