Bilingual Supportive Material for Migrant Children in Europe (AVIOR)

Bild: AVIOR project logo

I AVIOR-projektet som finansieras av Erasmus+ var syftet att förbättra de grundläggande kunskaperna i matematik och läs-och skrivförståelse hos barn med invandrarbakgrund samt minska resultatklyftan mellan infödda och icke infödda elever. Detta gjordes genom att använda tvåspråkigt material, förbättra lärarnas yrkeskompetens samt stärka engagemanget från invandrarbarnens föräldrar. AVIOR genomfördes från december 2016 till augusti 2019.

I AVIOR-projektet användes tre olika metoder:

1) Tvåspråkigt material: översättning och anpassning av material med hög kvalitet

2) Öka lärarnas kompetens för att skapa inkluderande och flerspråkiga klassrum

3) Skapa nätverk för samarbete mellan lärare och föräldrar

Det var 48 lärare inom förskola och lågstadieskolor i tio europeiska städer, mindre samhällen och byar som arbetade för att öka föräldrarnas deltagande i klassrummet genom att låta dem läsa berättelser på sina hemspråk för klassen, medan lärarna läste berättelsen på skolans språk och/eller diskuterade med föräldrarna vilket material som skulle tas hem så att de kunde öva med barnen. 

Resultat:

  • Tvåspråkigt material på många olika språk
  • Rapporter och filmer från studiebesök i fyra länder
  • Fallstudier och sammanfattande rapporter om föräldrarnas engagemang
  • Användarhandledning till översättningsprocessen för flerspråkigt undervisningsmaterial
  • Genomförandestudier för lärare
  • En handbok med en praktisk omfattande översikt med alla resultat och guider
Typ
Praxis (direct evidence)
Land
Estland; Grekland; Italien; Kroatien; Nederländerna; Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Ingen finansiering