Sports Students as Mentors for Boys and Young Men (SSaMs)

Bild: SSaMs project logo

SSaMs-projektet syftade till att förbättra pojkars och unga mäns närvaro i skolan och för att förebygga avhopp från skolan genom handledning och idrott med fokus på jämställdhetsaspekter. Grunden i programmet inom Erasmus+ var att många idrottsledare redan vägleder pojkar inom hälsofrågor och sociala frågor men saknar utbildning för att göra detta på rätt sätt.

I projektet samarbetade projektpartner för att utveckla en kurs inom högre utbildning för att förbättra kunskaperna och färdigheterna hos idrottsstudenter i grundutbildningen. Kursens innehåll baserades på befintligt utbildningsmaterial som utvecklats av Mengage. Studenterna fick sedan använda sina kunskaper i yrkesmiljöer för att ge stöd till unga pojkar som underpresterar i skolan och som riskerar att hoppa av utbildningen. Metoden används för att motivera unga pojkar att fortsätta med skolan och för att förbättra deras utbildningsresultat.

Projektet ökade färdigheterna och kunskaperna (samt anställningsbarheten) hos idrottsstudenter som utbildats i handledning med hänsyn till jämställdhetsaspekter och stöttade engagemanget från den högre utbildningsinstitutionen tillsammans med lokalsamhället, organisationer och skolor i de sex projektländerna.

I projektresultaten finns utbildningsmaterial för studenter och material för föreläsare, på fem språk. 

Typ
Document (indirect evidence)
Land
Grekland; Irland; Italien; Spanien; Storbritannien; Tjeckien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering