Support for Empowerment and Integration of Refugee Families (SOFIE)

Bild: SOFIE project logo

SOFIE var ett projekt inom Erasmus+ som sträckte sig över 2,5 år och som handlade om att åtgärda behovet på europeisk nivå av social integration av flyktingfamiljer, som ett av de mest utsatta målen för värdsamhället. Projektpartner från Österrike, Italien, Cypern, Turkiet och Sverige samarbetade för att främja yrkesmässig, social och kulturell integration av invandrare och flyktingar.

I projektet arbetade man för att

  • skapa övergripande verktyg, vägledning för bästa praxis och läroplaner för utbildningar till stöd för inkluderingsprocessen på bästa möjliga sätt
  • stötta interaktion mellan mammor och barn för inlärningsprocessen av ett andraspråk
  • öka antalet utbildningar för lärare och volontärer som arbetar med flyktingar

I projektresultaten inkluderas följande:

  • Riktlinjer för bästa praxis för inkludering med utgångspunkt i flyktingfamiljers behovsanalys.
  • Utbildning för mammor och barn med fokus på att främja språkkunskaper och integrering av flyktingfamiljer.
  • Utbildning för lärare inom vuxenutbildning, andraspråkslärare, socialarbetare och lärare som arbetar med flyktingkvinnor och barn.
  • En vägledning för bästa praxis och onlineutbildning för mentorskap.
Länkar
Project website
Typ
Praxis (direct evidence)
Land
Cypern; Italien; Turkiet; Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering