Teacher Scheme for Educational Dialogue Analysis (T-SEDA)

T-SEDA består av omfattande multimediamaterial som skapats för lärare på alla utbildningsnivåer som stöd för dialog i klassrummet.  Det hjälper lärarna att systematiskt undersöka och utveckla sina egna färdigheter kring dialog i klassrummet genom lärarledda frågor. Samordning och hjälp från en lokal kontaktperson främjar anpassning, hållbarhet och lokalt engagemang.

Med ”dialog i klassrummet” avses produktiva former av samtal mellan elever och lärare samt kollegor där deltagarna bygger vidare på och utmanar andras idéer på ett respektfullt sätt. Detta ökar elevernas delaktighet vid övningar i klassrummet och främjar ämnesinlärning.

Paketet T-SEDA består av öppet multimediamaterial som baseras på forskning och som ger stöd till utövare på alla utbildningsnivåer så att de kan skapa dialog i klassrummen, genom att utgå från sina egna frågor och påverka vilka övningar som används. De främsta verktygen i projektet är en självvärdering av undervisning i dialog, vägledning om reflekterande frågor, ett kodsystem för att på ett systematiskt sätt kunna observera och registrera olika former av dialoger för interaktion i klassrummet, samt illustrerade filmer.

T-SEDA utvecklades av forskare och yrkesverksamma lärare vid universitetet i Cambridge. Det har använts av mer än 360 lärare i olika grupper inom flera utbildningsinstitutioner i olika länder, åldersgrupper och ämnesområden. Effekterna på verksamheten har dokumenterats.

Typ
Document (direct evidence)
Land
Spanien; Storbritannien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen