Junior Job Coach – stöd för de första stegen i arbetslivet

Bild: Project logo

Projektet Junior Job Coach togs framför att hjälpa unga utsatta elever som kanske saknar social erfarenhet och kompetens när de tar sina första steg mot arbetsplatsen. I projekt matchas de noga med en välutbildad ungdomshandledare som på distans från arbetsplatsen kan erbjuda stöd och råd direkt.

Projektet inrättades för att förebygga att mindre gynnade elever som kommer in på arbetsmarknaden lämnar sin praktikplats i förtid genom att erbjuda en utsatt elev en välutbildad ungdomshandledare. En elev kan kontakta sin handledare och be om hjälp på arbetsplatsen via sociala medier som WhatsApp och sms:a så att problem eller svårigheter går att hantera och att den utsatta eleven alltid har en ”vän” till hands att vända sig till.

På projektets webbplats erbjuds flera slags kostnadsfritt material på engelska, nederländska, spanska, tyska och rumänska med en vägledning för genomförandet, kompetensramen för kamrathandledare, ett flexibelt och modulbaserat utbildningsprogram för handledare för ungdomsarbeten och en verktygslåda för arbetsgivare som kan komplettera och stärka deras stödstrukturer för nyanställda.

Projekt tilldelades en utmärkelse som Erasmus+ Good Practice.

 

Typ
Praxis (indirect evidence)
Land
Nederländerna; Rumänien; Spanien; Storbritannien; Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering