Öka alla elevers prestationer i inkluderande utbildning

Bild: Project Logo

Projektet Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education (RA) syftade till att ge belägg för effektiva metoder för att öka skolors och samhällens prestationer och bygga upp deras kapacitet att inkludera och stödja alla elever.

Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd genomförde RA-projekt mellan 2014 och 2017 på grundval av det tidigare RA4AL-projektet från 2012. I projektet undersöktes metoder som direkt eller indirekt påverkar ungdomars motivation och förmåga att lära sig. En uppföljning av projektet gjordes 2019.

Projektet omfattade elever, lärare, skolledare, forskare, föräldrar och lokala och nationella beslutsfattare.

Bland resultaten från RA-projektet märks:

  • Utveckling av strategier för att öka personalens engagemang.
  • Ökad föräldramedverkan.
  • Närmare samarbete med det omgivande samhället (t.ex. skolor i närheten, universitet).
  • Undersökning av pedagogik för djupinlärning.
  • Utveckling av dynamiska tänkesätt för framgång.
  • Ämnesövergripande undervisning för en relevantare läroplan.
  • Inriktning på självgranskning och undersökning av kvaliteten på inkluderande metoder.
  • Fortbildning för personal.
Typ
Document (indirect evidence)
Land
Belgien; Cypern; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Grekland; Irland; Island; Italien; Kroatien; Lettland; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederländerna; Norge; Polen; Portugal; Schweiz; Slovakien; Slovenien; Spanien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Tyskland; Ungern; Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Nationella regeringen