Förebygga avbruten skolgång: undersökning av möjligheterna med inkluderande utbildningspolitik på system- och individnivå

Bild: PSF project logo

Projektet Preventing School Failure (PSF) syftade till att ta itu med bristen på inkludering och rättvisa i utbildningssystemet genom att belysa sambandet mellan avbruten skolgång och inkluderande politik. Det syftade till att undersöka beläggen som tyder på att inkluderande utbildningspolitik kan förebygga avbruten skolgång – både avseende enskilda personer och det allmänna systemet. 

 

I PSF-projektet studerades ramar för inkluderande politik på nationell och lokal nivå med effektivt stöd för skolor att utvecklas på sätt där alla elever inkluderas, misslyckanden förebyggs och elevers framgång i skolan och livet säkerställs. Genom att undersöka strategier på systemnivå utvidgades synen på avbruten skolgång till systemperspektivet istället för inriktningen på enskilda elever.

Det omfattade två parallella skrivbordsundersökningar:

  • Översyn och analys av europeisk och internationell forskningslitteratur om att förebygga avbruten skolgång med avseende på inkluderande utbildning.
  • Inriktning på befintliga nationella politiska åtgärder för att förebygga avbruten skolgång genom att sammanställa information från medverkande länder i en landsundersökning för att kartlägga deras politiska strategier för att hantera avbruten skolgång.

Projektet (2018-2020) samordnades av Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd.

Typ
Document (indirect evidence)
Land
Estland; Finland; Grekland; Irland; Island; Lettland; Malta; Serbia; Slovakien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän; Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Nationella regeringen