Stöd för inkluderande skolledarskap (SISL)

Bild: SISL project logo

I projektet Supporting Inclusive School Leadership (SISL) undersöktes hur inkluderande ledarskap i skolan kan främjas och erbjöds stödverktyg. I projektet drogs slutsatsen att ledarskap för inkluderande utbildning syftade till att nå fullt deltagande i meningsfulla möjligheter till lärande, topprestationer och välmående för alla elever, även de som är mest utsatta för utestängning.

Skolledarskap är en avgörande faktor för att utveckla ett mer inkluderande utbildningssystem. SISL-projektet pågick 2017-2021 och samordnades av Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd. Bland resultaten märks:

Dessutom utvecklades och testades verktyg med öppen källkod:

  • Politisk ram för att stödja utvecklingen av stödåtgärder för inkluderande skolledarskap.
  • Självbedömningsverktyg för reflektion och dialog mellan ledning och beslutsfattare om skillnader mellan de standarder som ledningen har ansvar för och politiken för att säkerställa dessa standarder. Detta verktyg med öppen källkod kan anpassas till förhållandena i olika länder och färdigställas som helhet eller i delar med inriktning på skolledares centrala funktioner att ange verksamhetens inriktning, mänsklig eller organisatorisk utveckling.
Typ
Praxis (indirect evidence)
Land
Belgien; Bulgarien; Cypern; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Grekland; Irland; Island; Italien; Kroatien; Lettland; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederländerna; Norge; Polen; Portugal; Schweiz; Serbia; Slovakien; Slovenien; Spanien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Tyskland; Ungern; Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående; Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering