Utvärderingsmiljö för att främja interkulturella mentorskapsverktyg och praxis i skolan (E-EVALINTO)

Bild: E-EVALINTO logo

E-EVALINTO syftar till att främja kamratmentorskap för att minska antalet elever med invandrarbakgrund som lämnar skolan i förtid och att erkänna värdet av interkulturalitet, samt utveckla ett IKT-ramverk för att bedöma, hantera och utveckla aktiviteter för interkulturella sammanhang. Projektet, som finansieras av Erasmus+, fokuserar på beslutsprocesser och identifiering av olika mönster i de situationer som analyseras.

Att ta itu med att elever lämnar skolan i förtid är en språngbräda mot att förbättra ungdomars möjligheter och för att stödja smart, hållbar och inkluderande tillväxt, vilket framgår av prioriteringarna i EU 2020-strategin. E-EVALINTO-projektet har som målsättning att implementera en strategi för tidigt ingripande för att minska klyftan mellan invandrade elever och elever som inte är invandrade.

Projektet fokuserar på genomförandet av interkulturella mentorprogram och aktiviteter som stöds av en IKT-miljö, som består av en uppsättning verktyg och praxis som fungerar som ett ramverk för att utvärdera interkulturella frågor i skolsammanhang, genom att utveckla:

  • En strategi för förebyggande och tidigt ingripande baserad på åtgärder med kamratmentorskap för att minska antalet unga elever med invandrarbakgrund som lämnar skolan i förtid.
  • Ett IKT-ramverk för att bedöma, hantera och utveckla aktiviteter för interkulturella sammanhang.
Typ
Praxis (indirect evidence)
Land
Cypern; Irland; Italien; Polen; Spanien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering