Rescur Surfing the Waves – Läroplan i resiliens

Bild: RESCUR project logo

Rescur Surfing the Waves var ett treårigt program för livslångt lärande Comenius-projekt som utvecklade en läroplan i resiliens för förskole- och lågstadieundervisning i Europa genom interkulturellt och transnationellt samarbete.

RESCUR-programmet pågick från 2012 till 2015 och koordinerades av  Maltas universitet och partneruniversiteten Kreta (Grekland), Lissabon (Portugal), Örebro (Sverige), Pavia (Italien) och Zagreb (Kroatien). Projektet utvecklade en specialiserad läroplan i resiliens för marginaliserade grupper som romska barn, barn med funktionshinder och individuella utbildningsbehov och barn med invandrarbakgrund.

  • Utveckla ett tänkesätt för tillväxt
  • Bygga upp styrkor
  • Utveckla självbestämmande
  • Förbättra kommunikationsfärdigheter
  • Bygga hälsosamma relationer
  • Förvandla utmaningar till möjligheter

RESCUR-läroplanen har översatts till andra språk och implementerats i andra länder, däribland Australien, Bulgarien, Irland, Litauen, Rumänien, Ryssland och Turkiet. Den andra upplagan av den engelska internationella versionen kommer att publiceras 2022 och utbildningen anordnas av Maltas universitet.

Typ
Praxis (indirect evidence)
Land
Bulgarien; Grekland; Irland; Italien; Kroatien; Litauen; Malta; Portugal; Sverige; Turkiet
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning
Interventionsnivå
Allmän; Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Lokal finansiering; Privat finansiering