Berättarministeriet – The Storytelling Ministry

Bild: Berättarministeriet

Berättarministeriet (The Storytelling Ministry) är en stiftelse som ger lärare och elever i socioekonomiskt utsatta områden stöd för att utveckla språket genom berättande. Det är ett privat initiativ som arbetar i nära samarbete med kommuner och skolor och som har pågått i tio år.

Berättarministeriet är en politiskt och religiöst oberoende ideell stiftelse som arbetar i nära samarbete med den privata, offentliga och ideella sektorn. Den verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att ge lärare och elever stöd i deras dagliga undervisning i områden med hög arbetslöshet.

"Ministeriet" driver skrivcenter i förortsområdena Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Alla grundskolor i deras upptagningsområden erbjuds gratis skolprogram som lockar elever, oavsett kunskapsnivå, för att hjälpa dem att behärska det skrivna ordet genom fantasi.

Programmen utgår från den nationella läroplanen och är utvecklade i dialog med lärarna för att möta deras specifika pedagogiska förutsättningar och utmaningar. Programmen är progressionsbaserade och fungerar som ett ämnesöverskridande stöd för lärare.

Typ
Praxis (indirect evidence)
Land
Sverige
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen; Privat finansiering