Föräldrarnas portfölj – La Mallette des parents

Bild: Parents Briefcase

Föräldrarnas portfölj (La Mallette des parents) är ett pågående program som har varit i gång sedan 2008, och som strävar efter att involvera föräldrar mer i deras barns utbildning. Det leds av Académie de Créteil, under direkt överinseende av Frankrikes utbildningsministerium och pågår för närvarande i 80 skolor i Frankrike.  

Programmet inrättades för att förbättra relationerna mellan föräldrar och lärare och för att hjälpa föräldrar att bättre förstå hur deras barn undervisas så att de kan bidra till deras barns framgång i skolan. Programmets mål är att stärka samarbetet mellan lärare och föräldrar. Detta uppnås med hjälp av regelbundna möten med föräldrar i skolan och en onlineplattform som innehåller vägledningsmaterial för lärare för att utveckla samarbetet med föräldrar så att de bättre kan stödja sina barn i skolan. Det är tre möten per år, däremot är resurserna online för föräldrar och lärare tillgängliga när som helst. Resultaten av programmet har visat betydande förändringar i föräldrarnas beteende och engagemang i barnens utbildning i hemmet.

Typ
Praxis (direct evidence)
Land
Frankrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen