Project Learning for Young Adults (PLYA)

Bild: PLYA / PUM-O

Det främsta målet med PLYA är att ge enskilt stöd till ungdomar som varken arbetar eller studerar i åldern 15–26 år eller elever som riskerar att hoppa av från skolan. Initiativet skapades av det slovenska institutet för vuxenutbildning 1999, och de ansvarar fortfarande för övervakning och komplettering av det.

PLYA ger stöd till deltagarna genom att utveckla deras yrkesidentitet, inklusive initiativförmåga och entreprenörskap när de kommer ut på arbetsmarknaden. Dessutom får de hjälp att utveckla de kunskaper som krävs för att komma in/komma tillbaka till sysselsättning och vidareutbildning.

I verksamheten ingår en personlig karriärplan, individuell rådgivning hos den slovenska arbetsförmedlingen och hos andra institutioner, olika gemensamma och individuella utbildningsprojekt, samt gruppaktiviteter där deltagarna får lära sig och utveckla nyckelkompetenser.

Resultaten visar att cirka tre fjärdedelar av deltagarna har uppnått det viktigaste målet, vilket innebär att de har förbättrat sitt självförtroende, sin självkontroll, organisationsförmåga och andra färdigheter som gynnar andra delar av deras liv.

Typ
Praxis (indirect evidence)
Land
Slovenien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Enskild
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Lokal finansiering