Fuoriclasse-modell för att hantera avhopp från skolan

Bild: Fuoriclasse

Fuoriclasse (Italien) är en integrerad åtgärdsmodell för att hantera avhopp från skolan. Den riktar sig till elever, lärare och familjer. Modellen innehåller aktiviteter som kan stötta motivationen för att studera och lära sig saker, för att se till att rätten till utbildning enligt FN:s barnkonvention upprätthålls.

Utbildningsinsatserna som görs enligt Fuoriclasse i och utanför skolorna riktar sig till år 4 och 5 i primärutbildningen och år 2 och 3 i sekundärutbildningen, som stöd för övergången mellan de olika nivåerna. I projektet arbetar man med fyra kompletterande, flerdimensionella insatser:

  • Stärka och återställa färdigheter och kunskaper i skolorna.
  • Kulturella fritidsaktiviteter.
  • Åtgärder på systemnivå för att uppdatera lärarnas kunskaper och informera föräldrar.
  • Effektivt och informellt stöd för inlärning utöver skoltid.

Åtgärderna i Fuoriclasse innehåller till exempel motiverande aktiviteter under skoltid, skolläger som icke-formell utbildning, hjälp med studier för elever med inlärningssvårigheter, tips för att öka välbefinnandet i skolan samt möten för att underlätta dialogen mellan skolan och hemmet.

Utvärderingen visar att sena ankomster till lektionerna har halverats och att frånvaron har minskat. Dessutom har familjerna visat ökat intresse för barnens skolresultat.

 

Typ
Praxis (indirect evidence)
Land
Italien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Privat finansiering

NICE IDEA!

Översätt (Endast registrerade användare)