Inkluderande handlingsplan för skolor – InScool

Bild: InScool Project

Metoden InScool har utformats för att på ett flexibelt sätt kunna ge vägledning till skolorna så att de kan arbeta med inkludering och förbättra alla barn och ungdomars individuella och akademiska resultat genom att fokusera på deras tillgång till och delaktighet i relevant utbildning av hög kvalitet.

Det EU-finansierade projektet InScool startade 2019 för att inrätta inkluderande handlingsplaner för skolor och för att uppmuntra skolor i Europa att arbeta med inkluderande verksamhet. Syftet var att integrera ungdomar från olika bakgrunder i skolan och på så sätt hjälpa dem att utveckla en starkare självkänsla och en känsla av gemenskap. I projektet samarbetade skolledare, lärare, rådgivare, psykologer, föräldrar och beslutsfattare och man skapade positiva effekter i hela skolvärlden, samtidigt som man främjande inrättandet av en handlingsplan för att presentera strategier för inkludering för de europeiska skolorna. Det främsta resultatet från InScool är utbildningspaketet för inkluderande skolor.

Typ
Document (indirect evidence)
Land
Belgien; Grekland; Polen; Spanien; Storbritannien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Lokal finansiering