Förebyggande insatser för motståndskraft – UPRIGHT

Bild: UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers

UPRIGHT är ett projekt där man lär ut färdigheter för att skapa en god fysisk och psykisk hälsa. Detta är särskilt viktigt nu när psykisk ohälsa har blivit allt vanligare bland ungdomar i hela världen. Projektet genomförs i skolorna och ungdomar, deras familjer och all skolpersonal på de skolor som är med i projektet deltar.

UPRIGHT är ett forskningsprojekt som finansieras av EU:s program Horisont 2020. Akronymen står för ”Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers”. Syftet med projektet är att skapa en kultur av psykiskt välbefinnande i Europa genom att gemensamt utforma, leverera och validera ett utbildningsprogram om psykisk motståndskraft med hjälp av en övergripande metod för skolan. Programmet har utformats av psykologer, personer som arbetar med psykopedagogik och metodik samt IKT-experter från hela Europa.

UPRIGHT baseras på fyra huvudkomponenter; hantering, effekt, social och känslomässig inlärning samt mindfulness. För varje komponent finns en teoretisk del som följs av en praktisk del. Genom att använda dessa kunskaper i praktiken i vardagen kan eleverna förbättra sitt eget och sina familjers välbefinnande.

Typ
Praxis (indirect evidence)
Land
Danmark; Island; Italien; Norge; Polen; Spanien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Ej tillämplig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering