Handledning genom social verksamhet – Sindbad

Bild: Sindbad logo

Sindbad är en social verksamhet som skapades 2016 för att sammanföra människor från olika världar. Vår vision är att skapa ett samhälle där ungdomar kan styra sitt eget liv, där de kan forma sin framtid efter sina kunskaper och passioner, oavsett social bakgrund.

Sindbad bygger på starka relationer mellan människor. I sitt 1:1-mentorprogram, som pågår i 8–12 månader, sammanförs ungdomar med olika bakgrund. De som deltar i Sindbad är elever i åldern 14–19 år och kommer från någon av de 45 partnerskolorna. Mentorseleverna från socialt utsatta skolor får stöd genom ett individuellt och anpassat mentorskap, som hjälper dem att komma framåt i undervisningen eller i yrkesutbildningen. Mentorerna är unga vuxna i åldern 20–35 år som arbetar eller studerar. De vill stötta ungdomar samtidigt som de övar på och förbättrar sin egen sociala kompetens. Sindbad finansieras genom donationer, offentlig finansiering och en affärsmodell som erbjuder seminarier för företag med fokus på utbildning av praktikanter och att kunna mäta personlig utveckling. Partnerföretag vill göra entreprenöriella vinster samtidigt som de tar sitt sociala ansvar.

Typ
Praxis (indirect evidence)
Land
Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Enskild
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen; Privat finansiering