2. Lärare

Det finns en hel del forskning som visar att det stöd som eleverna får från lärarna är den viktigaste variabeln för elevens intresse för skolan. Detta starka samband konstateras för elevernas sociala, emotionella och beteendemässiga välbefinnande och attityder. Lärarna förväntas i allt högre grad vara facilitatorer för lärande. Genom att motivera, vägleda och kontinuerligt stödja alla elever kan lärarna hjälpa eleverna att ta kontrollen över sitt lärande. Lärarna måste därför utveckla en nära och förtroendefull relation med eleverna och deras föräldrar.

Visa mer

Söka igenom efter underområde ( Söka igenom alla områden )

Resurser ( Sök alla resurser )

Observera att innehållet på resurssidorna för närvarande endast finns på engelska.

INCLUD-ED INTERAKTIVA GRUPPER

Interaktiva grupper är en av de framgångsrika utbildningsåtgärderna inom forskningsprojektet INCLUD-ED. I INCLUD-ED analyserades utbildningsstrategier för att komma till rätta med ojämlikhet och främja social sammanhållning samt strategier för att åtgärda social utestängning med särskild inriktning på sårbara och marginaliserade grupper. Interaktiva grupper används för att förbättra barn och ungdomars utbildning i olika sammanhang. Klassen delas in i små grupper, där varje grupp har stöd av en vuxen. Varje grupp består av fyra eller fem elever med olika kunskapsnivå, kön, kultur, språk och etnicitet. Det här exemplet beskriver en interaktiv grupp och resultatet av arbetet.

Områden: 2. Lärare; 3. Elevstöd; 4. Föräldramedverkan

Underområden: 2.1. Lärarnas kunskaper och färdigheter; 3.5. Lärande och bedömning; 3.9. Mülteciler, göçmenler ve Roman halkı; 3.10. Riktat stöd: särskilda utbildningsbehov och inlärningssvårigheter; 4.3. Utrymmen för föräldrar och föräldramedverkan i utbildningen

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Albanien; Belgien; Bulgarien; Cypern; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Grekland; Irland; Island; Italien; Kroatien; Lettland; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederländerna; Nordmakedonien; Norge; Polen; Portugal; Rumänien; Serbia; Slovakien; Slovenien; Spanien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Turkiet; Tyskland; Ungern; Österrike

Kvoter för studenter från etniska grupper och stipendier för romska studenter

Kvoternas målgrupp är studenter från etniska grupper som inte har tillgång till högre utbildning på sitt eget språk. Åtgärden är inriktad på inskrivning av studenter i högre utbildning. Kvoterna definieras enligt lagen om studentstandarder från 2013, men regeringen fastställer varje år kvoternas procentsats. Kvoterna utgör vanligen 10 % av det totala antalet studenter i grundutbildningen och som är inskrivna vid samtliga allmänna fakulteter. Stipendierna för högre utbildning är inriktade på flera kategorier: 50 % för studenter från socialt utsatta grupper, 30 % för studenter med de högsta akademiska resultaten och 20 % för studenter som ansökt till utbildningsprogram med stor betydelse för samhällets utveckling (som elektroteknik, maskinkonstruktion, bioteknik, medicin, matematik och naturvetenskap). Sedan läsåret 2015–2016 är romska studenter en särskild målgrupp som är berättigad till stipendier. Romska studenter är det enda undantaget där målgruppen baseras på etnicitet. Stipendier för romska studenter infördes för första gången under läsåret 2016–2017.

Område: 2. Lärare

Underområden: 1.4. Samarbete inom utbildningssystemet; 2.3. Lärarnas grundutbildning och fortbildning; 3.9. Mülteciler, göçmenler ve Roman halkı; 3.11. Riktat stöd: sämre socioekonomiska förutsättningar

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Nordmakedonien

Visa nästa 10 resultat