Europeiska verktygslådan för skolor

Spodbujanje vključujočega izobraževanja in boj proti osipništvu

  • Är du intresserad av att hitta effektivare sätt att stötta dina elever?
  • Vill du förbättra närvaron eller minska andelen tidiga studieavbrott?
  • Vill du ta reda på hur du kan få föräldrarna att bli mer engagerade?
  • Har en stor andel av dina elever ett annat modersmål än det språk du undervisar på?
  • Funderar du på att införa mer samarbetsinriktade strategier för undervisning och inlärning?

Då ska du fortsätta att läsa! I denna nätresurs finns ett stort urval av material som har utarbetats för att hjälpa dig!

Läs mer

Bläddra bland de senaste resurserna Upptäck det växande utbudet av god praxis och inspirerande exempel Fyll i frågeformuläret Få en rapport med dokument och fallstudier som är anpassad efter dina intressen Föreslå en resurs Dela ett projekt eller en skolövergripande metod för inkluderande undervisning