5 steg till kvalitet - Utbildningspaket till utbildningsleverantörer för småbarnsfostran

Målet med detta utbildningspaket är att införa den europeiska kvalitetsramen för småbarnsfostran och vård (EQF) till ECEC-yrkesverksamma att hjälpa dem att bli bättre bekanta med den inom ramen för sin egen praktik.

EQF (European Quality Framework) behandlar på ett omfattande sätt de mest relevanta frågorna om kvalitet i småbarnsfostran (Early childhood Education and Care, ECEC). Därför kommer ett effektivt spridande av EQF-innehåll inom ECEC-sektorn i Europa (och utanför) riktat mot beslutsfattare, forskare och yrkesverksamma inom området att gynna kvaliteten på småbarnsfostran. Med denna utbildning för yrkesverksamma inom småbarnsfostran kan EQF stödja det arbete som görs med avseende på kvalitet inom varje yrkesutövarens egna utbud.