Undersökning av stöd till skolinnovationer i Europa

En av de europeiska beslutsfattarnas viktigaste prioriteringar inom utbildning är att alla barn ska ges möjligheter att uppnå sin potential. För att detta ska kunna genomföras måste utbildningssystemen bli mer flexibla och dynamiska och stödja innovativa metoder för undervisning och inlärning som gör att skolorna och systemen kan hålla jämna steg med de snabba förändringarna i samhället och i ekonomin. På så sätt kan utbildning av hög kvalitet bli en verklighet för alla.

Många skolor i Europa bryter sig loss från den traditionella synen på undervisning och utmanar gränser för tid och rum samt för undervisnings- och inlärningsprocesser. Mångsidigheten i de innovativa metoderna visar att utbildning på väldigt många sätt kan förändra vad, och framför allt hur barn lär sig saker.

I undersökningen Study on supporting school innovation across Europe görs en omfattande granskning av den befintliga politiken för forskning och skolinnovation i EU:s 28 medlemsstater. Undersökningen innehåller 12 ingående fallstudier av 24 skolor med bra resultat från missgynnade regioner i EU.

De viktigaste punkterna

Vad är drivkraften för innovationer i skolan?

Undersökningen visar att innovativa skolor utvecklar skolkulturer med följande egenskaper:

 • Stöttande och fördelat skolledarskap som ger en arbetsmiljö som bygger på förtroende och möjligheter till fortbildning, gemensam forskning och peer-learning-praxis
 • Förberedelse, engagemang och professionalism hos lärarna, och stöd för att de ska vara delaktiga i samarbeten samt ha en reflekterande och yrkesmässig inlärningspraxis
 • En gemensam vision för skolans utveckling, tillsammans med tydliga interna strategier och handlingsplaner
 • Engagerade elever som deltar aktivt i förändringsprocessen
 • Öppenhet mot det lokala samhället och andra samarbeten

Stöd för hållbar innovation av utbildningssystemen

För att skolorna ska kunna utveckla dessa egenskaper måste hela utbildningssystemet förnyas. Då krävs följande:

 • Ett sammanhållet politiskt ramverk med viktiga delar som läroplan, oberoende skolor och redovisningsåtgärder, fortbildningssystem för lärare och skolledare samt finansieringsprinciper. Detta ska stöttas av en långsiktig vision om att integrera innovationen i skolutbildningen samtidigt som man säkerställer en förändring i hela systemet
 • Principer som inrättats i samarbete med viktiga aktörer som påverkas av den nya utvecklingen
 • Sammanhang och tydlighet när det gäller sättet som olika initiativ och principer är kopplade till varandra och hur de bidrar till en gemensam vision för innovationer i skolan
 • Politiska strategier med stöd av initiativ och konkreta åtgärder i linje med den övergripande ramen och visionen och som bidrar till att skolorna kan bibehålla och vidareutveckla förändringarna

Forskning visar att skolor är mer benägna att utveckla innovationskulturen när de

 • själva får reglera läroplan, undervisningsmetoder, personalhantering och ekonomi
 • har en horisontell struktur
 • har kapacitet och möjlighet att engagera sig i samarbeten och nätverk
 • får stöd av fortbildningssystem för lärare och skolledare.

De länder som lyckas med att förändra sina utbildningssystem är de som säkerställer hållbara investeringar på viktiga områden som omfattas av utbildningsreformer. Dessa länder stärker även sitt bedömingsramverk och främjar självutvärdering samtidigt som de utvecklar kapaciteten hos utbildningsaktörer för att använda och tolka kontrolldata.

Läs mer

 • Hela rapporten där man undersöker förhållanden i skolutbildningssystemet som kan möjliggöra eller begränsa positiva förändringar i skolan
 • 12 fallstudier där man undersöker nationella metoder och individuella skolinnovationer. Här finns synpunkter från viktiga nationella utbildningsexperter och aktörer som intervjuats och som deltog i workshoppar
 • 24 enskilda profiler som ger insikt i förändringar och erfarenheter från varje skola

HELA RAPPORTEN: Study on supporting school innovation across Europe

Utarbetad av PPMI för Europeiska kommissionen och publicerad 2018

FALLSTUDIER SKOLPROFILER – INNOVATIONER OCH ERFARENHETER
Kroatien Vežice, Rijeka Zadar School, Zadar County
Estland Kiviõli I. Keskkool, Kiviõli Jõgevamaa Gümnaasium, Jõgeva
Tyskland Wolfgang-Borchert-School, Berlin Friedenauer Community School, Berlin
Grekland 4th Primary School of Thiva, Viotia County 2nd Primary School of Aliartos, Viotia County
Ungern Nyitott Ajtó / Open Door, Miskolc IV. Bela Primary School, Hejőkeresztúr
Italien I.C. Ugo Foscolo, Taormina Papa Giovanni XXIII, Acireale, Catania
Litauen Vyturys progymnasium, Panevėžys Salduvės progymnasium, Šiauliai
Nederländerna De Tjotter, Lelystad Warande, Lelystad
Rumänien Școala Gimnazială ‘I. L. Caragiale’, Tulcea Colegiul Economic Buzău
Spanien Clara Campoamor Infant and Primary School (CEIP), Granada Sierra Nevada Primary School, Granada
Sverige Centralskolan, Arvika Kyrkebyskolan, Arvika
Storbritannien President Kennedy School and Community College, Coventry Willenhall Community Primary School, Coventry

SAMMANFATTNING på engelska/ franska / tyska

BILAGA 1 - Översikt av innovationer i fallstudierna

BILAGA 2 - Metod och verktyg som använts i undersökningen