Stödmaterial

     

1. Frågor och svar

FAQ

Det snabbaste sättet att få svar på de vanligaste frågorna är att titta på Vanliga frågor. Tillgängliga på 23 språk.

2. Handledning

Tutorials

Olika handledningar med användbar vägledning för hur man använder plattformen:

  • Handledning om School Education Gateway: Grundläggande information om plattformens innehåll och tjänster. Tillgänglig på 23 språk.
  • Handledning för verktyg inom Erasmus+: Stegvis vägledning för den som vill använda katalogerna Kurskatalog, Möjlighet till rörlighet eller Strategiskt partnerskap, oavsett om du vill titta på befintliga resurser eller publicera dina egna. Tillgänglig på 23 språk.
  • Videohandledning: Visar hur man skapar ett konto, återställer lösenord, publicerar en listning och mycket mer. Tillgänglig på engelska.

3. Vägledningsmaterial om programmet Erasmus+

Guiding materials

  • Finansieringsmöjligheter inom Erasmus+ för skolor: Detta är en kostnadsfri och öppen onlinekurs om två finansieringsmetoder: Individuell rörlighet för utbildning (nyckelåtgärd 1) och projekt inom strategiska partnerskap (nyckelåtgärd 2). I kursen ges en introduktion till de båda nyckelåtgärderna och vägledning för att kunna utarbeta ett bra förslag samt att kunna använda verktygen inom Erasmus+ till fullo. Största delen av kursmaterialet finns på engelska.
  • Erasmus+ Praktisk handledning för skolledare: Handledningen har utformats för skolledare som är intresserade av vad programmet Erasmus+ kan erbjuda inom förskola, primär och sekundär utbildning. Handledningen finns på sex språk: Tyska, engelska, spanska, franska, italienska och portugisiska.
  • Att välja kurser i lärarutbildning utomlands: I den här handledningen finns användbara tips om hur man väljer intressanta och relevanta kurser för skolpersonalen. Den är tillgänglig på 23 språk.

4. Bestämmelser och villkor

Terms and conditions

Den som vill publicera en listning (en kurs, möjlighet till rörlighet eller förfrågan om strategiskt partnerskap) rekommenderas att läsa bestämmelser och villkor som beskriver vad som ska anges i listningarna för verktygen i Erasmus+ Tools. De finns på 23 språk.