Erasmus+ möjligheter

Tre verktyg och information för skolor för att utarbeta Erasmus+-ansökningar

Kurskatalog

Katalog med fortbildningskurser för lärare och övrig skolpersonal

Se alla

Lägg till en kurs

Mobilitetsprojekt för skolpersonal enligt nyckelåtgärd 1 (undervisningsuppdrag och personalfortbildning). Läs mer

Möjligheter till rörlighet

Möjligheter för skolpersonal att åta sig undervisningsuppdrag och till besök på arbetsplats i en värdskola/organisation utomlands.

Se alla

Lägg till en möjlighet till rörlighet

Mobilitetsprojekt för skolpersonal enligt nyckelåtgärd 1 (undervisningsuppdrag och personalfortbildning). Läs mer

Strategiska partnerskap

Sökning efter partnerskolor/organisationer i Europa för att genomföra gemensamma projekt med målet att förbättra standarder och kvalitet på undervisning och lärande.

Se alla

Lägg till en förfrågan om partnerskap

Strategiska partnerskap enligt nyckelåtgärd 2 (sökning på partnerskap). Läs mer