Stöd för språkinlärning i förskoleverksamhet och barnomsorg

Bild: Stephen Andrews / Unsplash.com

I rådets rekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet betonas vikten av läroplanen som ett "verktyg för att förbättra barnens välbefinnande, utveckling och erfarenheter från undervisningen”.

Språkinlärning i förskoleverksamhet och barnomsorg

Att delta i förskoleverksamhet och barnomsorg kan främja barnens kompetens i utbildningsspråket samtidigt som man beaktar och respekterar deras modersmål. En läroplan för förskoleverksamhet och barnomsorg kan vara övergripande för att främja barnets utveckling, samtidigt som det ges möjligheter till språkutveckling.

I verktygen för inkluderande förskoleverksamhet och barnomsorg diskuteras flerspråkighet och språkinlärning i verksamheten, för att följa rådets rekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning. I verkyget finns exempel från flera europeiska länder.

I områden i Slovenien där den italienska minoriteten bor kan barnen gå i tvåspråkig förskola och få utbildning på slovenska samtidigt som de lär sig italienska som andra språk eller tvärtom. Läroplanen har utvidgats för att stötta barn och personal i dessa områden.

Hur främjas språkinlärningen?

Genom Erasmus+ programmet kan man få stöd för att utveckla läroplanen för språkinlärning i tidig ålder eller för att lära sig ett andra språk. Till exempel har man i projektet Kiitos@21st Century Preschools utvecklat en ny pedagogisk metod för språkinlärning som inkluderar färdigheter som kritiskt tänkande och känslomässig intelligens. I projektet skapades material för språkundervisning i engelska som pedagogerna inom förskoleverksamhet och barnomsorg kan använda.

Fler exempel finns i broschyren om förskoleverksamhet och barnomsorg inom Erasmus+.

Andra exempel

Europarådets europeiska centrum för moderna språk uppmuntar till innovation inom språkundervisningen. Man lyfter fram vikten av tidig språkinlärning och tillhandahåller resurser för att utveckla läroplanen. Med PEPELINO-portföljen kan personal i förskoleverksamhet och barnomsorg reflektera över sin kompetens när det gäller den flerspråkiga och interkulturella dimensionen av att arbeta med små barn.