Utbildning och stöd för ukrainska flyktingar

Här finns artiklar och resurser som stöd för integrationen av unga ukrainska flyktingar i utbildningssystemen i EU:s medlemsstater och Erasmus+ länder. Denna sida uppdateras regelbundet med de senaste inslagen.

Online plattformar och resurser på ukrainska

Online utbildningsresurser på ukrainska: skolutbildning i Ukraina under svåra förhållanden: Sedan den 14 mars har skolutbildningen återupptagits i de flesta av Ukrainas regioner med distansundervisning. Ukrainska elever både i och utanför landet har tillgång till online utbildningsmaterial på ukrainska.

Skolutbildning och solidaritet i kristider

Enkät om undervisning i historia ur flera perspektiv: Filosofen George Santayana sägs ha sagt att ”den som inte kan minnas sitt förflutna är dömd att upprepa det”. I detta avseende kan historieundervisningen stärka vårt gemensamma minne genom att visa olika historiska händelser ur olika synvinklar. I den här enkäten frågar vi dig om dina synpunkter på olika perspektiv i historieundervisningen.

Lärdomar för historieundervisningen av tidigare krig i Europa: I konflikttider som kriget i Ukraina blir det aktuellt att på nytt granska frågan om framställningen av historia och hur den lärs ut. I denna vägledning undersöks hur historielärare kan förmedla stridigheter och tvister för att göra ämnet meningsfullt för alla elever.

Skolor i Europa reagerar på den ryska invasionen av Ukraina: Klassrum och skoladministrationer över hela kontinenten har mobiliserat för att uttrycka sin solidaritet med Ukraina, och lärarna har fått svara på elevernas frågor. I den här artikeln lyfter vi fram några berömvärda idéer och handlingar.

Att skydda utbildningen från attacker vid en väpnad konflikt: Vid en konflikt eller ett krig är det mycket viktigt att upprätthålla rätten till utbildning och värna om barns, utbildningspersonals och skolors säkerhet. Det finns flera internationella insatser för att skydda utbildningen under väpnade konflikter och i andra nödsituationer.

Bakgrund till det ukrainska utbildningssystemet sedan 2016: En utbildningsreform som inleddes 2016 har medfört många förändringar i Ukrainas utbildningssystem.

Utbildning för flyktingar

Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023: This Staff Working Document aims at pooling the currently available collective experience and knowledge and provide information on good practice and practical insights to support EU Member States in the inclusion of displaced children from Ukraine in education. It was written by the Commission services in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), representatives of ministries of education, stakeholder organisations that met in peer learning events between March and June 2022, and with experts from the Network working on the social dimension of education and training (NESET).

Att erbjuda ukrainska flyktingbarn förskoleverksamhet och barnomsorg: Ett stort antal nyanlända ukrainska flyktingar är små barn. Hur kan vi välkomna dem i förskoleverksamhet och barnomsorg i Europa?

Inkludera ukrainska flyktingar i skolklasser: vad gör man om eleverna inte talar samma språk?: Under de senaste veckorna har ungefär 5 miljoner ukrainare korsat gränsen in i Europeiska unionen. Även om Ukrainas utbildningsdepartement har gjort en enastående insats för digitalt lärande för alla elever på högstadiet och gymnasiet finns det fortfarande en del hinder att övervinna. Mialy Dermish från SIRIUS-nätverket reflekterar över social och språklig inkludering för ukrainska elever och deras väg till en framgångsrik utbildning.

Stöd till flyktingelevers mentala hälsa och välbefinnande genom anknytning och regelbundenhet: Att uppleva ett krig, att plötsligt fly från välbekanta miljöer samt oroa sig för släktingar kan påverka flyktingbarnens mentala hälsa och välbefinnande. Detta påverkar även deras inlärningsupplevelse. Skolorna måste därför, särskilt om de tar emot många flyktingar, bli mer "flykting-kompetenta".

Hur EU:s medlemsländer hittar lärare till elever på flykt: Vid en gemensam diskussion med representanter från EU:s utbildningsministerier undersöktes hur man hittar lärare till elever på flykt. Diskussionen genomfördes den 4 april 2022, som en del av EU:s solidaritetsgrupp om utbildning för Ukraina, arbetsgruppen för skolor.

Erkännande av ukrainska elevers kvalifikationer: Det är viktigt att kunna erkänna flyktingars kvalifikationer från sina hemländer, samtidigt som det är viktigt att förstå vilken utbildningsnivå de har. Detta bidrar till att ge dem tillgång till högre utbildning och till arbetsmarknaden.

Kompendium med inspirerande exempel på inkluderande utbildning i medborgarskap: I detta kompendium presenteras många olika inspirerande exempel som syftar till att ge idéer och inspiration för beslutsfattare och lärare som arbetar för att öka inkluderingen i EU:s utbildningssystem. Genom kompendiet vill man även bidra till att utveckla de växande bevisen för vikten och mervärdet av inkluderande utbildning. (2021)

Inkludering av unga flyktingar och migranter med hjälp av utbildning: Medlemmarna i arbetsgruppen Utbildning 2020 för gemensamma värderingar och inkluderande utbildning har utarbetat ett temainformationsblad om inkludering av unga flyktingar och migranter med hjälp av utbildning. (2020)

PAESIC-resurser för lärare och skolledare: PAESIC (som står för Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom) är ett projekt inom Erasmus+ nyckelåtgärd 2 som har utformats för att stötta lärare i primärutbildningen för att förbättra den sociala inkluderingen i klassrummet, särskilt för elever med flykting- och invandrarbakgrund. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Migranter i europeiska skolor: lärande och upprätthållande av språk: Stöd till nyanlända migrantbarn så att de kan behärska språket i skolan och samtidigt upprätthålla och vidareutveckla sin personliga språkrepertoar är nyckeln till ett framgångsrikt mottagande och en lyckad integration samt en framgångsrik undervisning. (2018)

Att förbereda lärare på mångfald:Även om mångfalden i Europa inte är något nytt fenomen förändras den snabbt. Den europeiska mångfalden ökar på grund av rörligheten inom Europa men också genom migration och globalisering. (2017)

Titta gärna på School Education Gateway för ytterligare aktuell information med taggen ”nyanlända elever”.

Fortbildningskurser

22 april 2022: Webbinarium om stöd för flyktingbarns mentala hälsa och välbefinnande i skolan

6 maj 2022: Webbinarium om att välkomna nyanlända flyktingar i klassrummet

13 maj 2022: Ett webbinarium om lärarutbildning och fortbildning i utbildning för flyktingar

23 maj – 6 juni 2022: Fortbildningskurser för lärare om integrering av migranter och flyktingar i skolorna

4-20 July 2022: Professional development course for teachers on engaging non-native language speakers in the classroom

14 July 2022: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe

Titta gärna på School Education Gateway kurskatalogen för ytterligare kursmaterial.

Interagera med andra lärare

Gå med i eTwinning, nätgemenskapen för skolpersonal (lärare, rektorer, bibliotekarier etc.) för att kommunicera, samarbeta och dela med sig. eTwinning stöder ukrainska lärare och elever, till exempel genom särskilda diskussionsgrupper om att integrera migranter och flyktingar i skolan och genom att sprida gemensamma solidaritets- och stödaktiviteter för ukrainska lärare och elever.

Integrera migranter och flyktingar i skolan: Vilka är de effektivaste sätten att välkomna migranter och flyktingar till deras nya skolmiljö? Som en del av de åtgärder som vidtas av eTwinning-gemenskapen för att ge lärare och elever hjälp utvidgade den prioriterade gruppen “Integrera migranter och flyktingar i skolan” sin inriktning till att även stödja lärare som hjälper flyktingar.  Gruppen syftar till att stödja lärare i hela Europa som står inför utmaningen att säkerställa dessa barns rätt till utbildning och ge dem en känsla av normalitet och försöka lindra krigets och fördrivningens trauma.