Kulturkompetens: utveckla empati och en känsla av samhörighet

Image: Rido / Adobe Stock

DIALLS är ett treårigt europeiskt projekt med inriktning på att lära elever i grund- och gymnasieskolan de dialogfärdigheter som behövs för att interagera med tolerans, empati och inkludering som projektledare anser är viktiga för att bli kulturkompetent.

I projektet, som finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020, har en fritt tillgänglig resursbank för lärare utvecklats som omfattar:

  • ett program med lektioner för lärande i kulturkompetens med kortfilmer med särskild licens och lektionsförslag (CLLP)
  • ett bibliotek med filmer med diskussionsförslag för lärare för att utöka lärandet i kulturkompetens i skolan
  • fortbildningsmaterial som täcker: undersöka kulturkompetens, främja och skapa dialog i skolan, det underbara med stumfilmer
  • framstegsverktyg för lärande i dialog och kulturkompetens med stöd för bedömning och planering.

Ytterligare resurser för forskare omfattar en flerspråkig samling med undervisningsdata från sju länder där klasser spelades in under samma lektioner från programmet med lektioner för lärande i kulturkompetens.

En särskild sida för beslutsfattare omfattar rapporter, policydokument och publikationer.

Deras slutliga policydokument är dialog, argumentation och kreativa metoder som verktyg i lärandet i kulturkompetens i Europa. Där analyseras resultaten från ett program för lärande i kulturkompetens för barn och ungdomar där man använder korta stumfilmer som inspiration för diskussioner om kulturteman som att leva tillsammans, socialt ansvar och social tillhörighet. Policydokumentet omfattar sju rekommendationer till författarna till framtidens utbildningsstrategier i Europa om hur man kan utveckla konstruktiv interaktion och ömsesidig förståelse.

DIALLS logo

Det är viktigt att strategierna... [inriktas] på lärande i kulturkompetens som bygger på dialog och argumentation som grundläggande färdigheter för att delta i ett pluralistiskt samhälle. I dessa initiativ och strategier bör kreativa metoder betonas som ett effektivt sätt att undervisa i empati.