Ansvarsfriskrivning

School Education Gateway är ett initiativ från Europeiska unionen. Det finansieras av Erasmus+ som är det europeiska programmet för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Det drivs av Europeiska kommissionen och genomförs av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (EACEA).

På uppdrag av Europeiska unionen arbetar EUN Partnership AISBL (som kallas European Schoolnet, nedan EUN) med den här plattformen för att presentera sina initiativ för allmänheten.

Materialet på plattformen är endast avsett som information.

Vårt mål är att se till att den här informaitonen är aktuell och korrekt. Om vi upptäcker felaktigheter kommer vi att försöka att rätta till dem. Europeiska kommissionen, Eacea och EUN frånsäger sig emellertid allt ansvar och skadeståndsskyldighet gällande informationen på den här webbplatsen.

Informationen är

  • endast av allmän karaktär och är inte avsedd att spegla någon enskild persons eller organisations särskilda omständigheter
  • inte nödvändigtvis heltäckande, korrekt, fullständig eller aktuell
  • ibland länkad till externa webbplatser som varken Europeiska kommissionen, Eacea eller EUN har någon kontroll över och därför frånsäger sig allt ansvar för
  • inte någon yrkesmässig eller juridisk rådgivning (för särskilda upplysningar ska alltid en kvalificerad tjänsteman kontaktas).

EUN förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande upphäva, byta ut, ändra, lägga till eller ta bort delar av plattformen.

Den här ansvarsfriskrivningen är inte avsedd att inskränka Europeiska kommissionens, Eacea:s eller EUN:s ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning och undantar inte heller ansvaret för frågor som inte är undantagna enligt sådan lagstiftning.

Upphovsrättsskydd

Om inget annat anges är återgivning tillåten under förutsättning att källan anges. Om förhandstillstånd krävs för att återge information ska detta gälla före det generella tillståndet. Eventuella inskränkningar i användningen ska anges tydligt.

Materialet som kommer från plattformens användare omfattas av beslutet om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar, och är därför, om inget annat anges, förenligt med Creative Commons licens ”Attribution 4.0 International” (CC BY 4.0).