Om

School Education Gateway presenteras på 23 europeiska språk och är en enda kontaktpunkt för lärare, skolledare, beslutsfattare, experter och andra yrkesverksamma på skolområdet. Gå med idag och håll dig uppdaterad om politiska åtgärder och insatser för skolan i Europa!

 • Teacher Academy - Teacher Academy gör det möjligt för lärare att hitta många olika fortbildningsmöjligheter och resurser för sin undervisning. Där finns en central kurskatalog med information om internutbildning på plats av oberoende kursanordnare, School Education Gateways egna kostnadsfria kurser på nätet och ett urval av undervisningsmaterial som utvecklats av eTwinning-lärare, EU-institutioner och andra EU-finansierade
  projekt.

 • Erasmus+ möjligheter - Skolor i hela Europa kan utnyttja de möjligheter till bidrag som Europeiska kommissionens program Erasmus+, erbjuder med stöd till fortbildningskurser och undervisningsuppdrag för professionell utveckling och deltagande i projektpartnerskap. Upptäck de tre verktyg som School Education Gateway erbjuder skolor för att göra ansökningar till Erasmus+!
 • Europeiska verktygslådan för skolor - Verktygslådan främjar en ansats för hela skolan att  förbättra inkluderingen och motverka att unga lämnar skolan med högst grundskoleutbildning. Den kan hjälpa skolledare, lärare och övriga att identifiera behoven när det gäller att unga lämnar skolan med högst grundskoleutbildning. Verktygslådan samlar exempel på bästa praxis när det gäller inkluderande strategier i och runt skolor som kan införas i andra skolsammanhang.

School Education Gateway finansieras genom Erasmus+, det europeiska programmet för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. School Education Gateway drivs för Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur av European Schoolnet, ett internationellt partnerskap av 31 europeiska utbildningsdepartement som utvecklar lärande för skolor, lärare och elever i hela Europa. School Education Gateway är knutet till eTwinning, nätverket för skolor i Europa.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet för School Education Gateway utkommer på engelska fyra gånger per år. Prenumerera på nyhetsbrevet här.

Läs tidigare nyhetsbrev här.

School Education Gateway informationspaket

Ladda ned informationspaketet på svenska här (.ZIP, ~27 MB).

En stor del av materialet finns på 23 språk. Om du vill ladda ned det på andra språk väljer du detta i menyn längst upp till höger och går sedan tillbaka till avsnittet om informationspaketet.

En del av materialet finns endast på engelska och då kan du ladda ned originalfilerna här (.ZIP, ~39 MB).

Om användning av School Education Gateway

Områden

Webbplatsens innehåll (nyheter, god praxis, expertartiklar, publikationer etc.) är indelade i lika områden som hjälper dig att hitta informationen som du är intresserad av. Områdena har också koppling till Europeiska kommissionens politiska prioriteringar inom skolan. För att söka efter ett område går du till söksidan och väljer det som du är intresserad av.

Undervisning och lärande Nivåer och elevgrupper Skolledning Kompetenser
 • Utvärdering
 • Närvaro
 • Klassrums-handledning
 • Kulturell mångfald
 • Läroplan
 • Digitala verktyg
 • Inlärningsmiljö
 • Rörlighet
 • Pedagogik

Fokusområden varje månad

Varje månad kommer School Education Gateway att fokusera på ett särskilt område. Upptäck tidigare och kommande ämnen här:

Ämnen per månad 2020 Ämnen per månad 2019
Januari Att hantera avhopp från skolan Aktivt medborgarskap
Februari

Artificiell intelligens

Att hantera mobbning
Mars

Lärares karriär och rörlighet

Individuell inlärning
April Formativ bedömning Särskilda undervisningsbehov
Maj Utbildning för hållbar utveckling Spel i skolan
Juni

Yrkesutbildning

Miljön och vår värld
Juli Förskoleverksamhet och barnomsorg Föräldrar
Augusti

Kvalitetssäkring: utvärdering för att främja skolutveckling

Ny inom undervisning
September Transspråkande Flerspråkiga klassrum
Oktober

Kreativitet och projektbaserat lärande

Lärandeutrymmen
November

Interkulturellt lärande

Forskning inom skolutbildning
December Rörlighet bland elever Skolor på landsbygden och över landsgränserna 

Bidrag från användare

Har du förslag på intressant innehåll som du skulle vilja se på School Education Gateway? Använd det här onlineformuläret för att skicka dina förslag till oss. Innan du skickar in det kan du titta våra innehållstyper och ämnen för varje månad. Om du vill föreslå innehåll för ett visst månadsämne måste det skickas in tre månader i förväg. Vi kan tyvärr inte publicera allt innehåll som föreslås, men redaktionsgruppen går igenom alla förslag och kommer att informera er som skickat in om materialet väljs ut för publicering. Vi förbehåller oss även rätten att redigera inskickat material före publicering.

Använd kontaktformuläret om du har allmänna frågor eller synpunkter.

Erasmus+ 30-årsjubileum: Vill du berätta om dina erfarenheter av Erasmus+-programmet? Berätta här.