Држављанство

Европске земље подстичу грађане да се укључе у друштвени и политички живот, не само да би осигурале процват основних демократских вредности код појединаца и друштва, већ и ради јачања социјалне кохезије у време све веће социјалне и културне разноликости, што значи да млади морају бити опремљени правим знањем, вештинама и ставовима. Развијање социјалних и грађанских компетенција и промоција правичности, социјалне кохезије и активног грађанства кроз школско образовање наставља да буде главни циљ Образовања и обуке 2020. Изградња ефикасних приступа за постизање овог циља главни је изазов за доносиоце одлука и професионалце.

У овом одељку ћете пронаћи чланке и друге материјале на ову тему. Прочитајте више о овој теми на веб страници Европске комисије. Да бисте истражили друге теме, користите мени на врху странице.

Најновији садржај