Наставници/-ице

Добробит наставника/-ица

Teacher well-being is a positive emotional state that combines the personal needs and expectations of both learners and their teachers. Teacher well-being and job satisfaction strongly influence teacher behaviour and are positively related to school and classroom climate and pupil achievement. Research also shows a positive relationship between teachers‘ motivation and learner performance and well-being. Moreover, teacher well-being is related to job retention of highly-qualified teachers, which is especially important for schools with high-needs learners. Teacher well-being and self-efficacy also helps to prevent early school leaving, so it is crucial that teachers receive the support they need.

Покажи више

Ресурси ( Претражите све ресурсе )

Имајте на уму да је тренутно садржај на страницама ресурса доступан само на енглеском језику.

Превентивна интервенција резилијентности - UPRIGHT

Будући да су се проблеми менталног здравља умножавали међу младима на глобалном нивоу, UPRIGHT је пројекат који подучава вештинама потребним за добро физичко и ментално здравље. Примењује се у школама, а укључени су рани адолесценти, њихове породице и комплетно школско особље школа које учествују.

Области: Школски одбор; Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама; Укључивање родитеља

Подобласти: Школска култура и клима; Школско планирање и праћење; Вештине и способности наставника/-ица; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Добробит наставника/-ица; Добробит ученика/-ица; Породична настава

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Данска; Исланд; Италија; Норвешка; Пољска; Шпанија

“On the shoulders of giants” (teacher training)

“On the Shoulders of Giants: Successful educational projects for socially inclusive education” is a voluntary teacher continuing professional development programme.
It is attended by a majority of early childhood, primary and secondary education teachers from the province of Valencia. This programme is also open to other educational community stakeholders, including parents, administrators and staff, university students, psychologists, and others. It is described as a “dialogical training space” where participants read and reflect on important social and educational matters that promote inclusive schools, with reference to international theoretical and scientific consensus and contributions.

Област: Наставници/-ице

Подобласти: Вештине и способности наставника/-ица; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Почетно образовање наставника/-ица и Континуирани професионални развој наставника/-ица; Добробит наставника/-ица

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL

Држава: Шпанија

Прикажите следеће 10 резултате