Наставници/-ице

Добробит наставника/-ица

Teacher well-being is a positive emotional state that combines the personal needs and expectations of both learners and their teachers. Teacher well-being and job satisfaction strongly influence teacher behaviour and are positively related to school and classroom climate and pupil achievement. Research also shows a positive relationship between teachers‘ motivation and learner performance and well-being. Moreover, teacher well-being is related to job retention of highly-qualified teachers, which is especially important for schools with high-needs learners. Teacher well-being and self-efficacy also helps to prevent early school leaving, so it is crucial that teachers receive the support they need.

Покажи више

Ресурси ( Претражите све ресурсе )

Имајте на уму да је тренутно садржај на страницама ресурса доступан само на енглеском језику.

Превентивна интервенција резилијентности - UPRIGHT

Будући да су се проблеми менталног здравља умножавали међу младима на глобалном нивоу, UPRIGHT је пројекат који подучава вештинама потребним за добро физичко и ментално здравље. Примењује се у школама, а укључени су рани адолесценти, њихове породице и комплетно школско особље школа које учествују.

Области: Школски одбор; Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама; Укључивање родитеља

Подобласти: Школска култура и клима; Школско планирање и праћење; Вештине и способности наставника/-ица; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Добробит наставника/-ица; Добробит ученика/-ица; Породична настава

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Данска; Исланд; Италија; Норвешка; Пољска; Шпанија

Прикажите следеће 10 резултате