Наставници/-ице

Добробит наставника/-ица

Teacher well-being is a positive emotional state that combines the personal needs and expectations of both learners and their teachers. Teacher well-being and job satisfaction strongly influence teacher behaviour and are positively related to school and classroom climate and pupil achievement. Research also shows a positive relationship between teachers‘ motivation and learner performance and well-being. Moreover, teacher well-being is related to job retention of highly-qualified teachers, which is especially important for schools with high-needs learners. Teacher well-being and self-efficacy also helps to prevent early school leaving, so it is crucial that teachers receive the support they need.

Покажи више

Ресурси ( Претражите све ресурсе )

Имајте на уму да је тренутно садржај на страницама ресурса доступан само на енглеском језику.

Модел Fuoriclasse за борбу против раног напуштања школе

Fuoriclasse (Италија) је интегрисани модел интервенције против раног напуштања школе намењен ученицима, наставницима и породицама. Нуди активности које подржавају мотивацију за учење и учење, како би се осигурала пуна примена права на образовање, загарантованог Конвенцијом УН о правима детета.

Области: Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама; Укључивање родитеља

Подобласти: Вештине и способности наставника/-ица; Добробит наставника/-ица; Добробит ученика/-ица; Продужена настава и ваннаставне активности; Комуникација и информације

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Италија

Превентивна интервенција резилијентности - UPRIGHT

Будући да су се проблеми менталног здравља умножавали међу младима на глобалном нивоу, UPRIGHT је пројекат који подучава вештинама потребним за добро физичко и ментално здравље. Примењује се у школама, а укључени су рани адолесценти, њихове породице и комплетно школско особље школа које учествују.

Области: Школски одбор; Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама; Укључивање родитеља

Подобласти: Школска култура и клима; Школско планирање и праћење; Вештине и способности наставника/-ица; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Добробит наставника/-ица; Добробит ученика/-ица; Породична настава

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Данска; Исланд; Италија; Норвешка; Пољска; Шпанија

Прикажите следеће 10 резултате