Подршка ученицима/-ицама

3.9. Избеглице, мигранти и Роми

Multilingual classrooms are a growing reality in EU countries: more and more schoolchildren have a mother tongue different from the main language of instruction in school and need additional linguistic support. Teaching needs to adapt to various ways of strengthening language proficiency of immigrant learners with different linguistic backgrounds. In multilingual schools and classrooms, students may speak one language at home and another at school; some or all of the students are learning the language of instruction.

Покажи више

Ресурси ( Претражите све ресурсе )

Имајте на уму да је тренутно садржај на страницама ресурса доступан само на енглеском језику.

AFYA

AFYA stands for ‘Health & Wellbeing’ in Arabic and Swahili. The project aims to promote the holistic health of people with refugee and migration experiences and work responsibly and confidentially with sensitive topics related to trauma and mental health.

Област: Подршка ученицима/-ицама

Подобласти: Добробит ученика/-ица; Праћење ризичних ученика; 3.9. Избеглице, мигранти и Роми

Језик: EN

Држава: Аустрија

Alat za prostor za bezbedno zaceljenje i učenje

Alat za prostor za bezbedno zaceljenje i učenje (SHLS) obezbeđuje humanitarnim radnicima na prvim linijama praktične smernice za implementaciju, adaptabilne uzorke alata, sveobuhvatne materijale za obuku i sadržaj sa instrukcijama sa skriptama. Resursi su obezbeđeni za 9-mesečni program i mogu se primeniti u ruralnim i urbanim oblastima, na osnovu lokalno definisanih potreba i prioriteta.

Области: Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама; Укључивање родитеља

Подобласти: Вештине и способности наставника/-ица; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Почетно образовање наставника/-ица и Континуирани професионални развој наставника/-ица; Добробит ученика/-ица; Наставни план и програм и путеви учења; 3.9. Избеглице, мигранти и Роми; Простор за родитеље и укључивање у образовне активности

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; NL; NO; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Европа

CHILD-UP - Хибридна интеграција деце: дијалог учења као начин надоградње политике учешћа

Циљ пројекат CHILD-UP је да школама, социјалним службама, прихватним центрима, образовним и посредничким агенцијама и креаторима политике пружи знање о дијалошким методама које могу да подрже професионалце који раде са децом мигрантима. Пројекат комбинује иновације са добро доказаном традицијом, побољшавајући разумевање како да се допринесе партиципативном учењу, интеграцији, висококвалитетном образовању и заштити.

Област: Подршка ученицима/-ицама

Подобласт: 3.9. Избеглице, мигранти и Роми

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Белгија; Италија; Немачка; Пољска; Уједињено Краљевство; Финска; Француска; Холандија; Шведска

Choose Well - Help kids decide on their future

Making good choices regarding school subjects increases the chances of future success for students. This project involves parents and students in the process of making well-considered decisions about school subjects. It provides information on the Flemish education system.

Области: Подршка ученицима/-ицама; Укључивање родитеља; Укључивање заинтересованих страна

Подобласти: Учешће ученика/-ица у школском животу; Каријерно усмеравање и подршка; Наставни план и програм и путеви учења; 3.9. Избеглице, мигранти и Роми; Комуникација и информације; Простор за родитеље и укључивање у образовне активности; Партнерства - Организације у заједници и цивилно друштво

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Држава: Белгија

Dečji prostori u alatima za humanitarne prostore

Dečji prostori (Child Friendly Spaces – CFS) koriste humanitarne agencije za povećanje mogućnosti pristupa dece bezbednim sredinama i promociju njihove psiho-socijalne dobrobiti. Određeni CFS programi se mogu fokusirati na neformalno obrazovanje ili neke druge potrebe dece, ali cilj svih CFS programa jeste da se obezbedi opuštena i zabavna sredina za decu.

Област: Подршка ученицима/-ицама

Подобласти: Добробит ученика/-ица; 3.9. Избеглице, мигранти и Роми

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Европа

Free Year for Newly Arrived Migrants

Instruction programme which prepares for basic education is intended for those pupils of immigrant background whose Finnish or Swedish language skills and/or other abilities are not sufficient to study in a pre-primary or basic education group. The objective is to support the pupils? balanced development and integration into Finnish society and to give them the necessary skills to enable them to attend basic education. Where appropriate, the programme includes opportunities to study other subjects, but with a focus on learning Finnish and Swedish language skills. This education takes into consideration the fact that pupils are different in terms of age, learning capabilities and background.

Област: Подршка ученицима/-ицама

Подобласт: 3.9. Избеглице, мигранти и Роми

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Држава: Финска

Guide for Roma School Mediators

The 'Guide for Roma school mediators/assistants', prepared by the Council of Europe, is aimed primarily at all categories of staff from the Roma community working to improve schooling conditions for Roma children. It is intended to provide staff with wide ranging tools and practical guidelines that can be adapted to different contexts. The guide considers the profiles of school mediators and assistants and their role in facilitating relations between the school and the Roma community(ies), between teachers and other school staff and parents of Roma children. The guides content is therefore designed to help improve the work of Roma school mediators and assistants and reduce the impact of any undesirable effects by providing structured day-to-day activity and highlighting aspects of mediation that are often not used in practice.

Области: Подршка ученицима/-ицама; Укључивање родитеља

Подобласти: 3.9. Избеглице, мигранти и Роми; Комуникација и информације

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Држава: Албанија; Аустрија; Белгија; Бугарска; Грчка; Данска; Естонија; Ирска; Исланд; Италија; Кипар; Летонија; Литванија; Луксембург; Малта; Мађарска; Немачка; Норвешка; Португалија; Пољска; Румунија; Северна Македонија; Словачка; Словенија; Србија; Турска; Уједињено Краљевство; Финска; Француска; Холандија; Хрватска; Чешка; Шведска; Шпанија

Guide for working with Roma families

The 'Guide for working with Roma Families towards achieving the success of their children at school', developed in the context of the Lifelong Learning Programme project "Roma Families Get Involved", is available in English as well as in the languages of the countries taking part in the project (Bulgaria, Hungary, Romania and Spain). The Guide aims to provide guidance for professionals working on the ground to involve Roma families in the educational processes of their children. It presents a methodological tool for the intervention with Roma families in the school setting and proposes actions to overcome common obstacles, examples of good practices, warnings and things to avoid. It also explores the profile and competences for professionals working in the field.

Области: Подршка ученицима/-ицама; Укључивање родитеља

Подобласти: 3.9. Избеглице, мигранти и Роми; Комуникација и информације

Језик: BG; CZ; DA; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Држава: Бугарска; Мађарска; Румунија; Шпанија

ICAM: Inkluzija dece koja su prošla kod migracije

ICAM (Including Children Affected by Migration) program predstavlja Erasmus+ program koji je dizajniran da obezbedi da deca koja su prošla kroz migracije imaju pristup obrazovanju. Program pomaže školama da kreiraju bezbednu i sigurnu sredinu za decu koja su prošla kroz migracije da im omogući da u potpunosti iskoriste svoje obrazovanje.

Области: Школски одбор; Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама

Подобласти: Школска култура и клима; Вештине и способности наставника/-ица; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Добробит ученика/-ица; Учешће ученика/-ица у школском животу; Праћење ризичних ученика; 3.9. Избеглице, мигранти и Роми

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Белгија; Италија; Румунија; Уједињено Краљевство; Француска; Шпанија

INCLUD-ED Book on Successful Educational Actions

This monograph analyses and describes successful educational actions with a specific focus on vulnerable groups. Concrete data that shows success in school performance is provided, as well as on children, teachers and families accounts of the impact of this success. Alongside, there is an analysis of the relationship between these childrens educational performance with their inclusion or exclusion from different areas of society. This monograph provides actions for success identified through the INCLUD-ED project, thus providing both, contrasted data and solid theoretical background and development. Some examples of these actions are interactive groups, extension of the learning time, homework clubs, tutored libraries, family and community educative participation, family education, or dialogic literary gatherings. All these actions have been defined as successful educational actions, which mean that they lead to both efficiency and equity. Finally, recommendations for policy and practice are included and discussed.

Области: Подршка ученицима/-ицама; Укључивање родитеља

Подобласти: 3.9. Избеглице, мигранти и Роми; Усмерена подршка - неповољне социоекономске околности; Укључивање родитеља у школском одбору; Простор за родитеље и укључивање у образовне активности

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Држава: Албанија; Аустрија; Белгија; Бугарска; Грчка; Данска; Естонија; Ирска; Исланд; Италија; Кипар; Летонија; Литванија; Луксембург; Малта; Мађарска; Немачка; Норвешка; Португалија; Пољска; Румунија; Северна Македонија; Словачка; Словенија; Србија; Турска; Уједињено Краљевство; Финска; Француска; Холандија; Хрватска; Чешка; Шведска; Шпанија

Прикажите следеће 10 резултате