Наставници/-ице

Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима

A supportive long-term relationship between the teacher and learner is crucial for improving learner engagement and achievement. Positive relationships with learners also increase teachers’ job-satisfaction. Trust-based, respectful and cooperative relationships between teachers and learners, their parents and the wider community also influence positive learning outcomes.

Покажи више

Ресурси ( Претражите све ресурсе )

Имајте на уму да је тренутно садржај на страницама ресурса доступан само на енглеском језику.

Action Antibullying (AAB)

The project partners designed and implemented a new anti-bullying programme in schools in five EU countries. It drew on the experiences of existing programmes and practices originated by the project partners working in different cultural contexts.  It provided further evidence of effective approaches to the reduction of bullying in schools that will inform the development of improved child centred, whole school strategies for adoption at European level.

Области: Школски одбор; Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама; Укључивање заинтересованих страна

Подобласти: Школска култура и клима; Руководство школе; Сарадња унутар образовних система; Вештине и способности наставника/-ица; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Наставни план и програм и путеви учења; Усмерена подршка - неповољне социоекономске околности; Партнерства - Организације у заједници и цивилно друштво

Језик: EN

Држава: Италија; Румунија; Словенија; Уједињено Краљевство; Шпанија

Alat za prostor za bezbedno zaceljenje i učenje

Alat za prostor za bezbedno zaceljenje i učenje (SHLS) obezbeđuje humanitarnim radnicima na prvim linijama praktične smernice za implementaciju, adaptabilne uzorke alata, sveobuhvatne materijale za obuku i sadržaj sa instrukcijama sa skriptama. Resursi su obezbeđeni za 9-mesečni program i mogu se primeniti u ruralnim i urbanim oblastima, na osnovu lokalno definisanih potreba i prioriteta.

Области: Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама; Укључивање родитеља

Подобласти: Вештине и способности наставника/-ица; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Почетно образовање наставника/-ица и Континуирани професионални развој наставника/-ица; Добробит ученика/-ица; Наставни план и програм и путеви учења; 3.9. Избеглице, мигранти и Роми; Простор за родитеље и укључивање у образовне активности

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; NL; NO; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Европа

ATD Quart Monde - teacher training module

ATD quart monde is a French NGO involving individuals who experience or have experienced poverty.Among other initiatives, it works with ‘folk universities’ (universités populaires) in France, with the aim to generate and gather expert knowledge from its members - participants on a number of issues, including parenting and perception of school.

Области: Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама

Подобласти: Вештине и способности наставника/-ица; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Почетно образовање наставника/-ица и Континуирани професионални развој наставника/-ица

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Држава: Француска

Beda School upper secondary

This example describes innovative approaches in an upper secondary school in Sweden - Beda Hallberg. The school offers a range of programmes that provide the foundation for personal development and active participation in society. The school also aims to provide continued support to learners and reduce the risk of drop-out by working hard to minimizes the closing times of the school with the view to staying open during some longer holidays. A team of health professionals are also well represented and includes social and psychological counsellors available to support the needs of young people.

Области: Школски одбор; Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама

Подобласти: Школска култура и клима; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Учешће ученика/-ица у школском животу; Каријерно усмеравање и подршка; Наставни план и програм и путеви учења; Учење и оцењивање

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Држава: Шведска

Berättarministeriet – Министарство приповедања

Berättarministeriet (Министарство приповедања) је фондација која подржава наставнике и ученике у социјално-економски угроженим областима да развијају језик кроз приповедање. У питању је приватна иницијатива која ради у блиској сарадњи са општинама и школама и постоји већ десет година.

Области: Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама

Подобласти: Вештине и способности наставника/-ица; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Почетно образовање наставника/-ица и Континуирани професионални развој наставника/-ица

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Шведска

Brave’s Club: Zero Violence from age zero

To improve the school climate, a group of schools from the Learning Communities project decided to create the Brave’s Club. It is based on a “dialogical model of conflict prevention”. Since the Club started in 2014, it has made progress in eradicating school violence in both primary and secondary schools. This strategy is making it easier to bring together effective evidence-informed practices on preventing violence in classrooms in general, and more specifically, gender violence.

Области: Школски одбор; Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама; Укључивање родитеља; Укључивање заинтересованих страна

Подобласти: Школска култура и клима; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Добробит ученика/-ица; Учешће ученика/-ица у школском животу; Укључивање родитеља у школском одбору; Партнерства - Организације у заједници и цивилно друштво

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL

Држава: Шпанија

DREAMS: Подстицање разноврсности у преласку из основне у средњу школу како би се спречило рано напуштање школе

DREAMS је 24-месечно Еразмус+ стратешко партнерство које се састоји од три школе и две непрофитне организације које раде на сузбијању раног напуштања школовања, посебно тамо где постоји јака културна разноврсности. Пројекат је до сада реализован у Шпанији, Италији и Португалу.

Области: Наставници/-ице; Укључивање родитеља; Укључивање заинтересованих страна

Подобласти: Вештине и способности наставника/-ица; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Каријерно усмеравање и подршка; 3.9. Избеглице, мигранти и Роми

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Италија; Португалија; Шпанија

ENhancing Teacher REsilience in Europe (ENTREE)

The project ENhancing Teacher REsilience in Europe (ENTREE) aims to enable young European teachers to improve their resilience in the face of increasing demands of rapidly changing school contexts. It was launched in 2014 and provides diverse learning opportunities and tools for teachers, both online and face-to face; it is supported by a team of international experts from five European countries (CZ, DE, IRL, MT, PT) and from Australia. The ENTREE project refers to teacher resilience as “the process of, capacity for, or outcome of positive adaptation and ongoing professional commitment and growth in the face of challenging circumstances”. Teachers are assisted to draw on personal, professional and social resources, to “bounce back” and to also thrive professionally and personally, and to experience job satisfaction, positive self-beliefs, personal wellbeing and an ongoing commitment to the profession.

Област: Наставници/-ице

Подобласти: Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Добробит наставника/-ица

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Држава: Данска; Ирска; Малта; Португалија; Чешка

Godalen and Thor Heyerdahl Upper Secondary Schools in Norway

In order to prevent drop-out, the Godalen and Thor Heyerdahl Upper Secondary Schools in Norway have focused on improving and strengthening their school leadership strategies. The schools have established a range of measures to support teachers and young people alike.

Области: Школски одбор; Наставници/-ице; Подршка ученицима/-ицама; Укључивање заинтересованих страна

Подобласти: Руководство школе; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Каријерно усмеравање и подршка; Наставни план и програм и путеви учења; Учење и оцењивање; Мреже заинтересованих страна

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Држава: Норвешка

Home School Community Liaison Scheme

"It is clear from the Irish experience that educational initiatives based in schools can raise the educational level of the adults involved, and result in a general sense of empowerment in the local community. Parental involvement, especially in areas of socio-economic deprivation, does not just benefit the children and the school - it is a crucial aspect of lifelong learning" (Parents as Partners in Schooling, OECD 1997)

Области: Школски одбор; Наставници/-ице; Укључивање родитеља; Укључивање заинтересованих страна

Подобласти: Руководство школе; Вештине и способности наставника/-ица; Наставници/-ице и њихови односи са ученицима/-ицама и родитељима; Комуникација и информације; Мултидисциплинарни тимови

Језик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Држава: Ирска

Прикажите следеће 10 резултате