Psiho-edukativni materijali o ratnim i stresnim situacijama

Referentni centar za psiho-socijalnu podršku (PS Centar) radi u skladu sa okvirom Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC) i razvio je materijale koji se odnose na stres i anksioznost dece u vezi sa ratnim dešavanjima, vodič o tome na koji način razgovarati sa decom o ratu, i vizuelne prezentacije o reakcijama na stresne situacije.

1 – Vodič ’Kako razgovarati sa decom o ratu?’ mogu koristiti roditelji i negovatelji sa decom koja su bila pod direktnim uticajem konflikta i sa decom koja možda imaju prijatelje u zonama konflikta. Može se koristiti kao vodič koji pomaže roditeljima koji možda imaju poteškoće da pronađu objašnjenja nakon gledanja uznemirujućih snimaka na TV-u ili na društvenim mrežama da pruže podršku i negu svojoj deci. Mogu ga koristiti dobrovoljci Crvenog krsta i Crvenog polumeseca koji pružaju podršku porodicama i deci koje su pod uticajem konflikata kao i zaposleni ili dobrovoljci koji rade na telefonskim linijama za pomoć. Dostupno na engleskom, poljskom, ukrajinskom, ruskom i rumunskom jeziku.

2 – Vizuelna prezentacija Uobičajene reakcije na stresne situacije i ekstremni stres, opisuje fizičke, mentalne, emotivne, međusobne reakcije i ponašanje tokom ekstremnog stresa i stresnih događaja kao i uobičajene reakcije kod dece. Dostupno na engleskom i poljskom jeziku. 

Врста
Документ (индиректни доказ)
Држава
Европа
Језик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво школе
Основни; Предшколски; Средњи
Ниво интервенције
Универзални
Интензитет интервенције
Текући
Извор финансирања
Приватно финансирање

Коментари

Додајте коментар

Овај ресурс је део следећих области / подобласти :