Спречавање неуспеха у школи: Испитивање потенцијала политика инклузивног образовања на системском и индивидуалном нивоу

Слика: PSF project logo

Пројекат Превенција школског неуспеха (Preventing School Failure, PSF) имао је за циљ да се позабави недостатком инклузије и правичности у образовном систему, наглашавајући везу између школског неуспеха и инклузивне политике. Имао је за циљ да испита доказе који сугеришу да политике инклузивног образовања имају потенцијал да спрече школски неуспех – како у односу на појединце, тако и на целокупни систем. 

Пројекат PSF разматра оквире инклузивне политике на националном и локалном нивоу који ефикасно подржавају школе да се развијају на начине који укључују све ученике, спречавају неуспех и осигуравају успех ученика у школи и животу. Испитујући приступе на нивоу система, проширио је разматрање школског неуспеха на системску перспективу, уместо да се фокусира само на појединачне ученике.

Укључује две паралелне истраживачке активности:

  • Преглед и анализа европске и међународне истраживачке литературе која се односи на превенцију школског неуспеха у вези са инклузивним образовањем.
  • Усредсређеност на постојеће мере националне политике за спречавање неуспеха у школи, прикупљањем информација од држава учесница путем државних анкета да би се идентификовали њихови политички приступи решавању неуспеха у школи.

Пројектом (2018-2020.) је координирала Европска агенција за посебне потребе и инклузивно образовање.

Врста
Документ (индиректни доказ)
Држава
Грчка; Естонија; Ирска; Исланд; Летонија; Малта; Немачка; Словачка; Србија; Уједињено Краљевство; Финска; Чешка; Шведска
Језик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво школе
Основни; Средњи
Ниво интервенције
Универзални; Циљани
Интензитет интервенције
Периодични
Извор финансирања
Европско финансирање; Национална влада

Коментари

Додајте коментар