Евалуационо окружење за неговање интеркултуралних менторских алата и пракси у школи (E-EVALINTO)

Слика: E-EVALINTO logo

Циљ пројекта E-EVALINTO је да промовише вршњачко менторство како би се смањило рано напуштање школе међу ученицима мигрантима и да би се признала вредност интеркултуралности, као и да развије ИКТ оквир за процену, управљање и развој активности за интеркултуралне контексте. Пројекат финансира Еразмус+, а фокусира се на процесе доношења одлука и идентификацију различитих образаца у анализираним ситуацијама.

Борба против раног напуштања школовања је одскочна даска ка побољшању могућности младих и за подршку паметном, одрживом и инклузивном расту, као што је приказано у приоритетима EУ стратегије за 2020. Циљ пројекта E-EVALINTO је имплементација стратегије ране интервенције како би се смањио јаз између ученика миграната и немиграната.

Пројекат се фокусира на имплементацију интеркултуралних менторских програма и активности које подржава ИКТ окружење, које се састоји од скупа алата и пракси које служе као оквир за евалуацију интеркултуралних питања у школским контекстима, развијајући:

  • Стратегије превенције и ране интервенције засноване на акцијама вршњачког менторства за редуковање раног напуштања школе код младих ученика са мигрантским пореклом.
  • ИКТ оквир за процену, управљање и развој активности за интеркултуралне контексте.
Врста
Пракса (индиректни доказ)
Држава
Ирска; Италија; Кипар; Пољска; Шпанија
Језик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво школе
Средњи
Ниво интервенције
Циљани
Интензитет интервенције
Периодични
Извор финансирања
Европско финансирање

Коментари

Додајте коментар