Ресурси

Публикације, водичи и наставни материјали за информисање и унапређење педагошке праксе.

Публикације

Извештаји и студије у вези са политикама школског образовања на европском и националном нивоу.

Погледајте све

Упутства

Практичне идеје и инспирација за наставнике и школе.

Погледајте све

Наставни материјали

Разноврсни материјали које су креирале институције ЕУ и пројекти који су финансирани од стране ЕУ.

Погледајте све

Пакети за припрему eTwinning пројеката

Пакети за припрему пројеката могу бити оријентири за наставнике који желе да спроведу сличне пројекте, или могу да послуже као алати за инспирацију и свеже идеје.

Погледајте све