Одрицање одговорности

School Education Gateway предтсвља иницијативу Европске Уније. Финансира се преко Eразмус+, Европског програма за образовање, обуку, омладину и спорт. Под надлежношћу је Eвропске комисије (EК) те се имплементира преко њених Извршна агенција за европско образовање и културу (EACEA).

У име Европске Уније, EUN Partnership AISBL (познатог као European Schoolnet, у даљем тексту EUN) одржава ову платформу за промоцију својих иницијатива у јавности.

Материјал на овој платформи је само информативног карактера.

Циљ нам је да ове информације буду благовремене и тачне. Ако нам скрену пажњу на грешке, покушаћемо да их исправимо. Ипак, EC, EACEA и EUN не прихватају никакву обавезу или одговорност у вези са информацијама на овој веб локацији.

Информације на платформи:

  • јесу опште природе и немају за циљ да се односе на посебне околности било ког појединца или субјекта;
  • нису обавезно свеобухватне, прецизне, потпуне или ажуриране;
  • јесу понекад повезане са спољним сајтовима који нису у надлежности Европске комисије, Извршне агенције за програме у области образовања, културе и медија или EUN-а и за које не могу преузети одговорност;
  • нису професионални и правни савети (ако вам је потребан одређен савет, увек консултујте професионално тело са одговарајућим кавалификацијама).

EUN задржава дискреционо право да повуче, замени, измени, дода или уклони делове платформе у било ком тренутку, уз пристанак Уговарача.

Ова изјава о одрицању одговорности нема за циљ да умањи одговорност Европске комисије, Извршне агенције за програме у области образовања, културе и медија или EUN-а које су у супротности са одредбама одређеним у важећим националним законима, као ни да искључи одговорност за питања која се не могу искључити из надлежности ових закона.

Заштита ауторских права

Репродукција је дозвољена под условом да се наведе извор, изузев ако није другачије наведено. Ако је за репродукцију информација неопходна претходна дозвола, таквом дозволом се укида горенаведена општа дозвола и јасно наводе сва ограничења у погледу коришћења.

Материјали и доприноси корисника на платформи подлежу Одлуци о поновној употреби докумената ЕК, и стога су, осим ако није другачије назначено, компатибилни са лиценцом Creative Commons “Attribution 4.0 International” (CC BY 4.0).