Тема месеца

Сваког месеца School Education Gateway ће се фокусирати на одређену тему. Ово су месечне теме за 2022. годину.

Јануар Млади грађани у акцији
Фебруар Атрактивност, одрживост, заједништво - школе и Нови европски Баухаус
Mарт Наставници као доживотни ученици
Aприл Учење за одрживост животне средине
Maј Комбиновано учење
Jун Школски успех за све
Jул Предшколско васпитање и образовање
Aвгуст Aкционо истраживање у школама
Септембар Ангажовање нематерњих говорника у учионици
Oктобар Етика и вештачка интелигенција
Новemбар STEAM (наука, технологија, инжењеринг, уметност и математика)
Deцембар Социјално и емоционално учење