Vse pomembnejša vloga družabnih medijev pri poklicnem usmerjanju

Image: Shutterstock.com

V zadnjih nekaj letih so si družabni mediji postopoma izborili pomembno vlogo na področju poklicnega usmerjanja in postali osnovna delovna orodja številnih svetovalcev. Stroka si ni enotna glede uvedbe in uporabe družabnih medijev za izvajanje dnevnih aktivnosti in komunikacijo.

Za marsikoga so družabni mediji zbirka spletnih orodij, ki omogoča druženje, izmenjavo informacij in komunikacijo med člani skupnosti. V širšem smislu so družabni mediji proces, v okviru katerega posamezniki in skupine iščejo skupno razumevanje in pomen vsebin, skupnosti in tehnologije Web 2.0. Družabni mediji ponujajo nove priložnosti za strokovne delavce, a obenem zahtevajo nove kompetence.

Od podajanja informacij k sooblikovanju poklicne poti

Raziskave o izkušnjah izvajalcev poklicnega usmerjanja, tudi tistih, ki delajo v šolah, nam ponujajo vpogled v trenutno rabo družabnih medijev za poklicno usmerjanje.

Mountain View

Družabne medije na področju poklicnega usmerjanja najpogosteje uporabljamo kot orodje za širjenje informacij. To je tudi najbolj omejen način rabe. Družabni mediji so učinkovito orodje za hitro podajanje in širjenje informacij, ki v trenutku dosežejo veliko število ljudi. Nekateri so zaskrbljeni glede uporabe družabnih medijev kot virov informacij za strokovno rabo. Strokovnjaki poudarjajo, da potrebujemo za aktivno in varno uporabo družabnih medijev napredne spretnosti in sposobnost iskanja, izbire in vrednotenja kompleksnih spletnih vsebin. V poklicnem izobraževanju to pomeni, da moramo več pozornosti nameniti usmerjanju mladih za pravilno rabo informacij in pravilno vrednotenje zanesljivosti ter veljavnosti poklicnih informacij in virov informacij v luči vseživljenjskega učenja veščin vodenja poklicne poti.

Drugič, družabne medije uporabljamo tudi za zasebno komunikacijo. Možnost izmenjave sporočil, videoposnetkov in glasovnih posnetkov v realnem času je ustvarila številne nove priložnosti za interakcijo in sodelovanje pri zapolnjevanju potreb mladih. S tega vidika so družabni mediji funkcionalna alternativa storitvam poklicnega usmerjanja, ki potekajo na štiri oči. Mladim omogočajo tudi anonimno izmenjavo misli in vprašanj. Glede na to, da večina komunikacije preko družabnih medijev poteka v pisni obliki, je izpostavljena potreba po sposobnosti pisanja na spletu.  

Tretjič, družabni medije uporabljamo za širjenje delovnega prostora v interaktivni prostor. V tem primeru družabni mediji niso več alternativno orodje, temveč interaktivni prostor, ki je sestavni del storitev poklicnega umerjanja. Možnost pogovora je ključnega pomena, ko smo v interakciji z drugimi, ko pripravljamo informacije in rezultate v sodelovanju z drugimi.  

Četrtič, družabne medije uporabljamo za sooblikovanje poklicne poti. V tem primeru člani skupnosti uporabljajo družabne medije za sooblikovanje poklicne poti. V okviru skupnosti izmenjujejo strokovno znanje in smiselno sooblikujejo poklicne poti. Izgradnja zanesljive in pristne podobe znotraj skupnosti, ki skupinsko obravnava različna vprašanja, mora biti premišljena, pravilno vodena in spremljana.

Kompetenca za rabo družabnih medijev za poklicno usmerjanje

Spretnosti in kompetence na tem področju se pogosto obravnavajo kot sekundarne in zato med usposabljanjem niso posebej izpostavljene. Nujno moramo posodobiti osnovno in vseživljenjsko usposabljanje izvajalcev poklicnega usmerjanja, da bodo pravilno razumeli različna orodja, ki jim jih ponujajo družabni mediji, in spoznali inovativne načine vključevanja teh orodij v obstoječo strokovno prakso. Pomembno je razvijati tudi digitalne kompetence mladih, da bodo znali dostopati, uporabljati in izkoristiti tovrstne storitve.

Družabni mediji spreminjajo tradicionalno interakcijo in odnos med izvajalci poklicnega usmerjanja in mladimi. Strokovno znanje postaja vse bolj mešanica strokovnega in družbeno-ustvarjenega znanja. V tem kontekstu igrajo lahko družabni mediji pomembno vlogo pri reformi storitev poklicnega usmerjanja. Družabni mediji nam lahko pomagajo doseči mlade, ki potrebujejo pomoč pri raziskovanju in odločanju glede poklicne poti. Pred stroko je sedaj izziv, da ugotovi, kako najučinkoviteje uporabiti novo tehnologijo

Dodatne informacije

Na Danskem eGuidance mladim ponuja storitve izobraževalnega svetovanja preko telefona, e-pošte, spletnih seminarjev in klepetalnic. Svetovanje je anonimno. Na voljo je 68 ur na teden. Na strani FB eGuidance lahko mladi objavijo svoje misli in izkušnje z izbiranjem izobraževalnih poti. 

Na Finskem je raba IKT obvezni element nacionalnega kurikuluma za področje poklicnega izobraževanja in usmerjanja. Ob zaključku osnovnega šolanja vsakemu učencu predstavimo naše spletne nacionalne storitve poklicnega svetovanja in usmerjanja ter upamo, da jih bodo učenci uporabili po zaključku šolanja v kontekstu vseživljenjskega učenja.

Avtorica: Jaana Kettunen je raziskovalka finskega inštituta za raziskave na področju izobraževanja Univerze Jyväskylä. Zanimata jo predvsem oblikovanje in pedagoška raba IKT v izobraževalnih in delovnih okoljih. Trenutno raziskuje vlogo družabnih medijev na področju poklicnega usmerjanja.