Poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU)

Poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) je ključni element vseživljenjskega učenja, ki mlade opremi s kompetencami in pomembnimi izkušnjami, ki jih potrebujejo za opravljanje določenega poklica.

Začetno poklicno izobraževanje (PIU-I) se običajno izvaja v obliki sekundarnega izobraževanja oz. pred nastopom dela. Izvaja se v šolah in delovnih okoljih, kot so centri za usposabljanje in podjetja. V različnih državah najdemo različne rešitve, ki so odvisne od državnega sistema in gospodarske strukture.

Stalno poklicno izobraževanje (PIU-S) se izvaja po zaključenem začetnem izobraževanju ali po nastopu dela. Večinoma se izvaja na delovnem mestu.

Srednje poklicne in strokovne šole (PIU-I) obiskuje približno 50 % vseh mladih Evropejcev, starih od 15 do 19 let. Kljub temu se podatki za posamezne regije močno razlikujejo. Ponekod je njihov delež samo 15-odstoten, drugod tudi do 70-odstoten.

Najnovejši članki

Links