Učitelji in vodstvo šole

V Evropi imamo preko 5 milijonov učiteljev. Znanje, spretnosti in nazori vsakega izmed njih so izjemnega pomena. Kakovost poučevanja neposredno vpliva na učne rezultate. Od učiteljev se vse več zahteva in pričakuje, kar pomeni, da potrebujejo podporo za neprekinjeno strokovno izpopolnjevanje in razvoj znanja ter spretnosti. Pomembno je, da so programi strokovnega usposabljanja za učitelje visoke kakovosti. To velja tako za začetno izobraževanje učiteljev kot tudi za učitelje, ki so na začetku svoje kariere, in izkušene učitelje, ki potrebujejo stalni poklicni razvoj.

Vodstvo šole ima vitalno vlogo pri ustvarjanju pogojev za uspešno izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh. Vodstvo šole, ne samo ravnatelj, ima ključno vlogo pri vzpostavljanju funkcionalnih povezav med šolami, različnimi stopnjami izobraževanja in usposabljanja, družinami, trgom dela in lokalno skupnostjo. Cilj povezovanja je doseganje boljših učnih rezultatov.

V tem poglavju so zbrani članki in drugo gradivo, ki obravnava zadevno temo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije. Če vas zanimajo tudi druge teme, se vrnite v izbirni meni na vrhu strani.

Najnovejši članki