Osebne, družbene in učne kompetence

Mladi se morajo naučiti skrbeti za dobro telesno in čustveno počutje ter živeti in delati z drugimi ljudmi v različnih kontekstih. Šole imajo pri tem pomembno vlogo.

Ključna področja: družbena interakcija, ohranjanje duševnega in telesnega zdravja ter zdrav način življenja, odkrivanje svojih kreposti in šibkih točk ter razvoj kompetenc.

Izobraževalne izkušnje so lahko priložnost za razvoj spretnosti kritične obravnave in skrbi za zdrav način življenja ter komunikacije in sodelovanja z drugimi. V mladih lahko spodbujajo željo po iskanju in doseganju ciljev, strpnost (spoštovanje raznolikosti in drugih ljudi), premagovanje predsodkov in sprejemanje kompromisov.

Celostni pristop, ki zajema šolo kot celoto, je ključnega pomena, saj poveže celotno šolsko skupnost (vodstvo šole, osebje, učence in njihove družine).

To so teme, ki jih obravnavajo članki in drugo gradivo, zbrano v pričujoči rubriki. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije. Če vas zanimajo tudi druge teme, se vrnite v izbirni meni na vrhu strani.

Najnovejši članki