Večjezičnost

Učenje in poučevanje jezikov sta ključnega pomena za državljane, ki želijo potovati, delati in se izobraževati v Evropi. Učenje tujih jezikov bo prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarske rasti ter k boljšemu razumevanju drugih držav in kultur. Zelo pomembno je tudi preprečiti, da bi jezikovne pomanjkljivosti postale ovira za sodelovanje v družbi. Evropska komisija koordinira delo nacionalnih vlad, ki izvajajo ukrepe za uresničevanje ciljev strateškega okvirja za jezike. Njihovo delo podpira z aktivnostmi, ki potekajo v okviru programa Erasmus+.

Evropsko jezikovno priznanje spodbuja in nagrajuje inovativne prakse pri poučevanju in učenju jezikov na vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanja. Projekti, ki so prejeli evropsko jezikovno priznanje, so znatno prispevali k spodbujanju inovativnega jezikovnega učenja in poučevanja v Evropi.

V tem poglavju so zbrani članki in drugo gradivo, ki obravnava zadevno temo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije. Portal Sveta Evrope, posvečen jezikovni politiki, ponuja tudi številna gradiva na to temo. Če vas zanimajo tudi druge teme, se vrnite v izbirni meni na vrhu strani.

Najnovejši članki

Posnetek, ki smo ga izbrali za vas

Povezave

Zadetki iskanja glede na izbrano temo:

- Dodatne informacije o priložnostih za učence in učitelje, ki jih ponuja program Erasmus+.

- Informacije o šolskih partnerstvih so na voljo na portalu eTwinning.

Visit the eTwinning platform for school partnerships