Izobraževalno okolje

Izobraževalno okolje se nanaša tako na kulturo kot na fizično okolje, ki ga ustvarjajo učitelji in učenci. Izobraževanje lahko poteka v zaprtih ali odprti šolskih prostorih, na spletu ali izven šole.

Izobraževalna okolja so lahko:

  • fizični prostori v katerih poteka pouk - učilnice, delavnice, dvorane, športne dvorane in igrišča – in druga izobraževalna okolja, ki jih ustvarimo in uporabljamo: šolska igrišča in gledališča, lokalna kulturna okolja (gledališče, galerija, muzej), javne površine na prostem,
  • okolja za izobraževanje na daljavo, ko se učitelji in učenci ne nahajajo v istem prostorju, in izobraževanje poteka od doma, v spletnih okoljih, ki omogočajo sodelovanje,
  • integracija različnih izobraževalnih pristopov, ki vključujejo ocenjevanje in druge procese upravljanja učilnic,
  • kjer je učitelj osrednji povezovalec, a tudi kjer poteka soustvarjanje podpornih izobraževalnih okolij v sodelovanju z drugim šolskim osebjem, zunanjimi sodelavci in starši,
  • kjer se soustvarjanje izvaja z učenci, še posebej ko govorimo o občutku varnosti, ustvarjalnosti in dobrem počutju.

Najnovejši članki

Posnetek, ki smo ga izbrali za vas

Povezave

Zadetki iskanja glede na izbrano temo:

- Dodatne informacije o priložnostih za učence in učitelje, ki jih ponuja program Erasmus+.

- Informacije o šolskih partnerstvih so na voljo na portalu eTwinning.

Visit the eTwinning platform for school partnerships