Podjetnostna kompetenca

Podjetnostna kompetenca nam omogočajo identifikacijo in izkoriščanje priložnosti, ki se nam ponujajo, ter načrtovanje in upravljanje kulturnih, družbenih ali finančnih kreativnih procesov.

Pomembno je poznavanje kontekstov in priložnosti, načinov načrtovanja in upravljanja, etičnih načel in samozavedanje.

Vključuje naslednje spretnosti: kreativnost (domišljija, kritična presoja, reševanje problemov), komunikacija, mobilizacija virov (človeških in materialnih) in obvladovanje negotovosti, nejasnosti in tveganj.

Podjetniška miselnost vključuje tudi podjetniški odnos: samoučinkovitost, motivacija in vztrajnost ter spoštovanje idej drugih ljudi.

Pri podjetniškem izobraževanju sta učinkovit razvoj kompetenc učencev in izgradnja šolskih kapacitet za zagotavljanje podpornih in spodbudnih izobraževalnih okolij enako pomembna kot razvoj osebnih kompetenc in motivacije učiteljev.

Podjetniško izobraževanje ne more potekati samo v šoli, popolnoma ločeno od zunanjega sveta. Pogosto se je potrebno povezati z zunanjimi organizacijami in v partnerstvu z njimi ponuditi obogatene oblike učenja.

To so teme člankov in drugega gradiva, zbranega v pričujoči rubriki. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije. Če vas zanimajo tudi druge teme, se vrnite v izbirni meni na vrhu strani.

Najnovejši članki