Vključujoče izobraževanje in preprečevanje osipa

Izobraževalne poti se lahko razdrobijo na različne načine. Posledica razdrobljene izobraževalne poti so lahko slabi učni rezultati ali celo predčasna opustitev šolanja. Težave se lahko pojavijo v prehodnih obdobjih (pri prehodu z ene šole ali ravni šolanja na drugo, a te težave so lahko tudi samo simptom drugih, resnejših težav. Za številne mlade je že dostopnost izobraževanja pravi izziv.

Vsak deseti mladi Evropejec predčasno opusti šolanje in ne pridobi znanj in spretnosti, ki jih potrebuje za uspešno vključevanje na trg dela in aktivno sodelovanje v sodobni družbi. Šolski osip je pogosto povezan z brezposelnostjo, socialno izključenostjo in revščino.

Razlogov, zakaj mladi prezgodaj opustijo šolanje, je več: osebni in družinski problemi, težave pri učenju ali slabše socialno-ekonomske razmere. Tudi izobraževalni sistem in šolsko vzdušje sta pomembna dejavnika, ki vplivata na sodelovanje ali umikanje učencev. Izobraževalne poti ponujajo različne načine učenja in bivanja. Pozitivne so tiste, ki so prilagodljive in učencem ter njihovim staršem omogočajo sprejemanje informiranih odločitev.

Potreben je celostni pristop, ki vključuje tudi tesno sodelovanje z zunanjimi deležniki in širšo skupnostjo.

V tem poglavju so zbrani članki in drugo gradivo, ki obravnava zadevno temo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije. Če vas zanimajo tudi druge teme, se vrnite v izbirni meni na vrhu strani.

Najnovejši članki

Posnetek, ki smo ga izbrali za vas

Povezave

Dodatne informacije o priložnostih za učence in učitelje, ki jih ponuja program Erasmus+.

Informacije o šolskih partnerstvih so na voljo na portalu eTwinning.

Ogjete si Evropski priročnih za šole in spoznajte ukrepe za zniževanje osipa