Predšolsko izobraževanje in varstvo

V okviru predšolskega izobraževanja in varstva otrok lahko položimo trdne temelje otrokovega uspeha v življenju, in sicer v smislu njegovega izobraževanja, blagostanja, zaposljivosti in socialne vključenosti. To še posebej velja za otroke iz prikrajšanih družin. Komisija je določila prednostne naloge za predšolsko izobraževanje in varstvo otrok, katerih cilj je zagotavljanje boljšega dostopa in boljše kakovosti sistemov in storitev za otroke, in sicer od rojstva do začetka obveznega šolanja.

V tem poglavju so zbrani članki in drugo gradivo, ki obravnava zadevno temo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije. Če vas zanimajo tudi druge teme, se vrnite v izbirni meni na vrhu strani.

Najnovejši članki

Posnetek, ki smo ga izbrali za vas